Bankerne tjener historisk mange penge på SMV'erne

Rentemarginalen for danske virksomheder ligger på et historisk højt niveau samtidig med, at indlån ikke er fulgt med. Samlet resulterer forskellen i ind- og udlånsrenten, at erhvervslivet går glip af 7 mia. kr.

Dato: 24. november 2023

Forskellen på bankernes ind- og udlånsrente bliver større, og rentemarginalen ligger nu på et historisk højt niveau. For ikke-finansielle virksomheder var rentemarginalen på 3,7 pct. i september 2023.

Det skyldes, at bankerne har hævet udlånsrenten, mens indlånsrenten ikke er fulgt med. Aktuelt er den gennemsnitlige udlånsrente for erhverv derfor ca. 5,8 pct., mens indlånsrenten er på ca. 2,1 pct.

Den stigende forskel mellem indlånsrente og udlånsrente svarer til, at dansk erhvervsliv går glip af 7 milliarder kroner i renteindtægter sammenlignet med, hvad forskellen har været i gennemsnit de år. Det indikerer manglende konkurrence på bankmarkedet. Manglende gennemsigtighed gør det vanskeligt som forbruger at stemme med fødderne.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Rentemarginalen på 3,7 pct. for virksomhederne har aldrig været højere, end den er nu.
  • Forskellen i ind- og udlånsrente svarer til et tab på 7 mia. kr. for erhvervslivet set i forhold til 2020-2022. 
  • Spændet mellem renten, som bankerne kan få i Nationalbanken, og renten, de betaler i indlån, er steget gennem det seneste år.
  • I 2022 tjente bankerne 24,4 mia. kr. alene på gebyrer.

Rentemarginal på historisk højt niveau

Rentemarginalen er forskellen på, hvad bankerne tager i indlånsrente og udlånsrente.

I øjeblikket tager bankerne 3,7 procentpoint mere i udlånsrente, end de betaler i indlånsrente til deres erhvervskunder (såkaldte “ikke-finansielle selskaber”). Konkret lå den gennemsnittelige indlånsrente for denne gruppe på ca. 2,1 pct. mens den gennemsnitlige udlånsrente i september var på 5,8 pct.

SMVdanmark kan nu, ud fra de data der er tilgængelige i Nationalbankens Statistikbank, slå fast, at den forskel aldrig har været højere.

Samtidig er det væsentligt højere end, hvad renteforskellen tidligere har været på. Den gennemsnitlige rentemarginal for ikke-finansielle virksomheder har i perioden 2003-2022 ligget på 2,8 pct., altså væsentligt under den nuværende på 3,7 pct.

For personligt ejede virksomheder er forskellen endnu større. Her tager bankerne hele 5,5 procentpoint mere i rente på udlån, end de betaler for indlån. For husholdninger er forskellen 4,7 procentpoint.

Indlånsrenten har ikke fulgt med trods muligheder

Selvom indlånsrenten også har taget et skridt opad, har den ikke formået at følge med udlånsrenten. Fra starten af 2022 til i dag har bankerne hævet udlånsrenten med 3,9 procentpoint. I samme periode har man kun hævet indlånsrenten med 2,8 procentpoint.

Det betyder, at spændet mellem indlånsrente og udlånsrente - den såkaldte rentemarginal – for erhvervslivet (ikke-finansielle selskaber) er steget fra godt 2,6 pct. Til 3,7 pct.

Det kan lyde af små forskelle, men forskellen betyder, at hvis bankerne i 2023 havde hævet indlånsrenten i samme takt, som de havde været udlånsrenten, så ville erhvervslivet få 7 mia. kr. mere i rente på deres indestående (baseret på deres indestående i august 2023).

Den rente bankerne får, når de placerer midler i Nationalbanken kaldes foliorenten. Aktuelt ligger foliorenten på 3,6 pct. Det betyder, at bankerne får 3,6 pct. i rente for deres indestående i Nationalbanken. Samtidig betaler bankerne kun godt 2,1 pct. i rente for deres erhvervskunders indestående. Også den forskel er blevet væsentlig større jf. figur 2.

Stigningen i gebyrer højere end inflationsraten

I 2022 tjente bankerne 24,4 mia. kr. alene på gebyrer. Kigger man nærmere på prisudviklingen i bankernes gebyrer siden 2015, er priserne næsten steget med 40 pct. Det er langt mere end den almindelige prisudvikling.

Holder man udviklingen i bankgebyrer op mod kerneinflationen (dvs. inflationen minus energiudgifter og udgifter til ikke-forarbejdede fødevarer), ses der en klar forskel i udviklingen. I oktober måned var kerneinflationen steget med 16 pct. siden 2015. 

Konklusion og politikforslag

Det er et tegn på for dårlig konkurrence og for ringe gennemsigtighed på bankmarkedet, når bankerne kan hæve udlånsrenten langt mere, end de hæver indlånsrenten. Rentemarginalen for erhvervskunder ligger på et historisk højt niveau, og samtidig er bankgebyrer steget langt mere end den almindelige prisudvikling.

SMVdanmark forslår på den baggrund, at Erhvervsministeren undersøger konkurrenceforholdene på bankmarkedet herunder, at der etableres større prisgennemsigtighed for erhvervskunder, så SMV’erne lettere kan shoppe mellem bankerne.

Samtidig bør Erhvervsministeriet gennemføre en analyse af barrierne for, at flere danskere kan benytte banker fra andre EU-lande.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen