Byggeaktiviteten for erhvervsbyggeri er rekordlav

De stigende materialepriser og rentestigninger kommer nu til udtryk i et markant fald i byggeaktiviteten. Særligt erhvervsbyggeriet er hårdt ramt og ligger nu på et historisk lavt niveau.

Dato: 22. august 2022

Stigende materialepriser, rentestigninger og fald i huspriserne mm. sænker byggeaktiviteten i første halvår af 2022. Sammenlignet med sidste år er det samlede påbegyndte etageareal faldet med 24 pct. Vi skal tilbage til 2015 for at finde et lige så lavt niveau i arealet af påbegyndt byggeri. Det vidner om at byggebranchen, som ellers har været præget af ekstrem travlhed, går en ny tid i møde.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Antallet af påbegyndte erhvervsbyggerier dette halvår har aldrig ligget så lavt i statistikkens historie.
  • Antallet af påbegyndt byggeri af boliger har ikke ligget lavere i 5 år.
  • Nedgangen i boligbygningerne er primært drevet af en nedgang i byggeriet af etagebyggeri. 
  • Antallet af tabte jobs i bygge- og anlægsbranchen i første halvår er på det højeste siden 2011.

 

Rekordlavt areal af påbegyndt byggeri af erhvervsbygninger

Det samlede areal af påbegyndt bebyggelse er ikke faldet så kraftigt siden 2009. Dette skal dog ses i lyset af, at niveauet de foregående par år har ligget forholdsvis højt. Alligevel skal vi tilbage til 2015 for at finde et tilsvarende niveau. Det skyldes særligt det rekordlave niveau for arealet af påbegyndt erhvervsbyggeri, som aldrig har ligget så lavt i statistikkens historie, som strækker sig tilbage til 1998. Byggeriet af boliger er også hårdt ramt. Det første halvår i 2022 var det dårligste af de seneste 5 første halvår, både når man kigger på størrelsen af arealet og antallet af påbegyndt byggeri.

Inden for beboelsesbygninger er det særligt etagebyggeriet der tager et dyk ned af

Antallet af påbegyndt boligbyggeri falder med 31 pct. sammenlignet med sidste år. Deler man boligbyggeri op på anvendelse, fremgår det af nedenstående figur, at samtlige anvendelsesområder tager et dyk. Det skal dog igen ses i lyset af, at niveauet har været forholdsvis højt over de seneste par år. Det er særligt antallet af påbegyndte etagebyggerier, som trækker det samlede niveau ned.

Antallet af tabte jobs i bygge- og anlægsbranchen er steget markant

Antallet af tabte jobs i bygge og anlægsbranchen ligger på 2.063 i det første halvår af 2022. Det er det højeste niveau i første halvår siden 2011. Det skyldes delvist, at antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen er steget jf. SMVdanmarks konkursanalyse fra juni 2022, men i høj grad også at de virksomheder, som går konkurs er større virksomheder med flere ansatte ned tidligere. 

Byggebranchen er konjunkturfølsom

Byggebranchen er forholdsvis konjunkturfølsom og påvirkende. Det fremgår af nedenstående figur, hvor niveauerne for byggeaktiviteten og den årlige vækst i BNP følges nogenlunde ad. Under coronakrisen så vi dog massive offentlige investeringer i byggeriet for at holde hånden under den danske økonomi samtidig med at bygge- og anlægsbranchen ikke var ramt i samme omfang af restriktionerne som de andre brancher, hvorfor sammenhængen fremgår mindre klart her. Derfor kan byggeaktiviteten give et billede af hvor dansk økonomi er på vej hen. 

Konklusion og kommentar fra SMVdanmark

Stigende materialepriser og rentestigninger mm. sænker byggeaktiviteten i første halvår af 2022. Sammenlignet med sidste år er det samlede påbegyndte etageareal faldet med 24 pct. Vi skal tilbage til 2015 for at finde et lige så lavt niveau i arealet af påbegyndt byggeri. Særligt niveauet af påbegyndt erhvervsbyggeri trækker ned i den samlede byggeaktivitet med et rekordlavt niveau. Det vidner om at byggebranchen, som ellers har været præget af ekstrem travlhed, går en ny tid i møde.

SMVdanmark anbefaler, at der holdes skarpt øje med byggeaktiviteten, idet der ses en sammenhæng mellem byggeaktiviteten og erhvervstilliden.

SMVdanmark mener, at det i hvert fald ikke må være bureaukratiske snubletråde, der udsætter byggeriet. Kommunerne skal i højere grad prioritere hurtigt sagsbehandling af byggeansøgninger og sætte et loft over sagsbehandlingstiden. SMVdanmark har tidligere i en analyse fra i år vist, at der i 2021 blev spildt 2,1 millioner dage på unødvendig lang sagsbehandlingstid. 

 

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist