Danmark har flest kompensationspakker i EU

Danmark har fået godkendt 34 forskellige hjælpepakker af EU-kommissionen. Det er det højeste antal i EU.

Dato: 22.01.2021

SMVdanmark har på baggrund af opgørelser fra EU-kommissionen opgjort antallet af kompensationspakker fordelt på de forskellige lande i EU. Her fremgår det, at Danmark har fået godkendt 34 forskellige kompensationspakker. Danmark er dermed det land i EU, som har fået godkendt flest kompensationspakker efterfulgt af Italien, der har fået godkendt 33 kompensationspakker. Det store omfang af pakker er en del af årsagen til den langsomme sagsbehandlingstid.

Analysens hovedpointer: 

  • Danmark har fået godkendt 34 kompensationspakker i EU.
  • Til sammenligning har vores nabolande Tyskland og Sverige fået godkendt hhv. 17 og 10 forskellige kompensationspakker.
  • I gennemsnit har EU-kommissionen godkendt 15 kompensationspakker pr. land. Danmark ligger dermed over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet. 

De mange forskellige kompensationspakker øger ventetiden for kompensation

Som reaktion på COVID-19 pandemien vedtog Europa Kommissionen den 19. marts 2020 det såkaldte Temporary Framework, der giver medlemslandene vide rammer for at yde statsstøtte til virksomheder under coronakrisen. De fleste lande i EU har gjort brug af mulighederne under Temporary Framework for at mindske de socialøkonomiske konsekvenser af COVID-19. 

SMVdanmark har foretaget en optælling af antallet af godkendte kompensationspakker for hvert EU-land baseret på EU-kommissionens løbende opgørelser. Kommissionens seneste optælling er foretaget den 22. januar 2020.

Af optællingen fremgår det, at Danmark har fået godkendt 34 forskellige kompensationspakker. Til sammenligning har vores nabolande Tyskland og Sverige fået godkendt hhv. 17 og 10 forskellige kompensationspakker. I gennemsnit har EU-landene fået godkendt 15 kompensationspakker. Danmark ligger med 34 pakker derved over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet.

Mens Danmark har mange specifikke kompensationspakker, så har flere andre lande valgt en strategi med få, brede kompensationspakker. Det er for eksempel tilfældet i Finland, hvor man helt siden coronakrisens start i marts 2020 har haft adgang til generelle kompensati-onspakker. 

Erhvervsstyrelsen oplyser, at man siden sommer har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ni dage. Det billede kan SMVdanmark ikke genkende. En analyse fra SMVdanmark fra december 2020 viser, at 47 pct. af SMVdanmarks medlemsvirksomheder i eventbranchen, som er en af de hårdest udsatte brancher, i gennemsnit venter 70 dage på kompensation. I nogle tilfælde er der manglende udbetalinger for ansøgninger helt tilbage fra august. Derudover har Erhvervsstyrelsen selv været ramt af en række it-fejl, som har forlænget sagsbehandlingstiden. Og endeligt har det høje antal danske kompensationspakker bidraget til, at der har været lang sagsbehandlingstid - en vurdering der bekræftes af EU-kommissionens repræsentant i Danmark. 

Endeligt besværliggør det høje antal kompensationspakker ansøgningsprocessen for virksomhederne, som finder det svært at finde rundt i de mange kompensationspakker. 6 ud af 10 virksomheder vurderer samtidig, at udbetalingen af kompensationspakker enten har høj eller meget høj betydning for virksomhedens overlevelse i 2021 jf. analysen fra SMVdanmark.

Politikforslag

SMVdanmark anbefaler, at kompensationspakkerne gøres færre, men bredere, for derved at sikre, at alle virksomheder med behov har ad-gang til kompensation. Som det er i dag, falder alt for mange virk-somheder gennem sikkerhedsnettet. SMVdanmark forslår derfor, at regeringen og dens støttepartier opretter en bred kompensations-pakke, som kompenserer alle virksomheder som i perioden fra marts 2020 til marts 2021 har haft et omsætningstab på mere end 30 pct. 

 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein