De hårdest ramte virksomheder venter i månedsvis på kompensation

Ny rundspørge blandt de af SMVdanmarks medlemsvirksomheder, der er hårdest ramt af coronakrisen, viser, at en stor andel fortsat venter på udbetaling af kompensation. I nogle tilfælde er der stadig ikke udbetalt kompensation for ansøgninger sendt i august.

Dato: 22.12.2020

En analyse fra august viste, at SMVdanmarks medlemsvirksomheder i eventbranchen i gennemsnit har tabt 82 pct. af omsætningen under coronakrisen. Siden august er restriktionerne kun blevet skrappere for branchen, og er der grund til at forvente, at omsætningstabet stadig er omfattende. Alligevel oplever en stor del af virksomhederne i nogle af de hårdest ramte brancher meget lang behandlingstid på deres ansøgninger til kompensation. Og de har tilmed først mulighed for at søge de næste kompensationspakker, når de første er udbetalt.

Bemærk, at der er for få respondenter i de udvalgte medlemskategorier til at svarene er repræsentative for brancherne som helhed.

Analysens hovedpointer: 

  • 47 pct. af SMVdanmarks medlemmer i de hårdest udsatte brancher venter på udbetaling for kompensation.
  • De virksomheder, der mangler kompensation, har i gennemsnit ventet 70 dage. I nogle tilfælde er der manglende udbetalinger for ansøgninger tilbage til august.
  • Knap 6 ud af 10 af de virksomheder, der venter på kompensation vurderer, at udbetalingen har høj eller meget høj betydning for virksomhedens overlevelse i 2021.

Manglende udbetaling

En stor andel af virksomhederne i de hårdest ramte brancher organiseret hos SMVdanmark venter stadigt på udbetaling af den kompensation, de har ansøgt om. Det viser en rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer, der i bredt omfang har været påvirket af restriktioner og opfordringer, som fx kultur-, sports- og eventleverandører, herunder bowlingscentre.

47 pct. af de adspurgte virksomheder har fortsat ansøgninger ude, hvor de endnu ikke har fået udbetalt pengene. Det gælder bl.a. ansøgninger om kompensation for faste omkostninger for perioden juli til oktober. De virksomheder, der har angivet en dato for deres tidligst sendte ansøgning, som de fortsat venter på udbetaling for, har i gennemsnit ventet i 70 dage. Flere af virksomhederne svarer, at de har sendt ansøgninger i august, som de fortsat venter udbetaling for. I nogle tilfælde er der ansøgninger for flere millioner kr., der fortsat venter afklaring. I flere tilfælde kan der være tale om virksomheder, der oplever, at de rykker bagerst i køen for sagsbehandlingstid, hver gang Erhvervsstyrelsen ønsker ny dokumentation mm. udleveret.

57 pct. af de virksomheder, der fortsat venter på kompensation, svarer, at udbetalingen har høj eller meget høj betydning for mulighederne for at sikre virksomhedens overlevelse i 2021.

Bemærk, at der er for få respondenter i de udvalgte medlemskategorier til at svarene er repræsentative for brancherne som helhed. Undersøgelsen er udsendt d. 17. december med svar t.o.m. d. 21. december.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein