Indvandringen til Danmark slår rekord

Bruttoindvandringen til Danmark i første kvartal 2023 er på det højeste niveau siden 2008, hvor de kvartalsvise opgørelser startede. Fire ud af fem indvandrere er i aldersgruppen 20-54 år. Det lover godt for dansk økonomi.

Dato: 15. maj 2023

Godt 25.800 personer flyttede til Danmark i 1. kvartal 2023. Dermed slog bruttoindvandringen rekord, når man sammenligner med samme tidsperiode i tidligere år.

Det er primært borgere i den erhvervsdygtige alder, der har fundet vej til Danmark og det danske arbejdsmarked.

Der er tale om et betydeligt bidrag til arbejdsstyrken, hvilket kan modvirke flaskehalse på det danske arbejdsmarked og bidrage til produktionen i både private virksomheder og den offentlige sektor.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Bruttoindvandringen i 1. kvartal 2023 var på godt 25.800 personer, hvilket aldrig er set højere for et 1. kvartal.
  • I samme periode udvandrede ca. 15.700 personer.
  • Nettoindvandringen fratrukket indvandrere med dansk statsborgerskab landede på knap 10.500 personer.
  • Knap 8.600 var i aldersgruppen 20-54 år, hvormed ca. 4/5 af nettoindvandringen udgøres af aldersgrupper med højt beskæftigelsespotentiale.  

Det afhjælper flaskehalse i både private og offentlige virksomheder, løfter velstanden og styrker de offentlige finanser

Rekordhøj indvandring i første kvartal 2023

Godt 25.800 personer flyttede til Danmark i 1. kvartal 2023. Dermed slog bruttoindvandringen rekord, når man sammenligner tallene med samme tidsperiode i tidligere år. Af indvandrerne var godt 3.800 danskere. I samme periode udvandrede ca. 15.700 personer, hvoraf de 4.200 var danskere. Derfor landede nettoindvandringen fratrukket danskere således på knap 10.500 personer for 1. kvartal i 2023.

Selvom bruttoindvandringen slog rekord, havde nettoindvandringen en mindre nedgang ift. 1. kvartal 2022. Under Coronakrisen faldt indvandringen til Danmark mærkbart, hvorimod udvandringen tog til.

Men i løbet af 1. kvartal 2022 steg bruttoindvandringen med hele 10.000 personer. I hele 2022 slog indvandringen rekord med en bruttoindvandring på knap 100.000 personer for hele året. Trenden fortsætter i 1. kvartal 2023, jf. figur 1.

Størstedelen har stort beskæftigelsespotentiale

Inddeles nettoindvandringen på aldersgrupper, viser tallene, at 8.500 personer, svarende til 4 ud af 5 var i aldersgruppen 20-54 år. Kun ganske få er i aldersgruppen +55 år. 

De 20-54-årige er på den ene side færdige med grundskole- og ungdomsuddannelsen. Samtidig er der mange år til folkepensionsalderen. Selvom en vis andel kommer til Danmark for at læse, er der dermed alligevel tale om en markant udvidelse af arbejdsstyrken.

Det er positivt, fordi det understøtter den igangværende højkonjunktur samtidig med, at det dæmper en potentiel løn-pris spiral. Såvel Beskæftigelsesministeriet som tænketanken Kraka har påpeget, at udenlandsk arbejdskraft udgør en vigtig konjunkturbuffer, som stabiliserer dansk økonomi. 

Nettoindvandringen udgøres hovedsageligt af vestlige indvandrere

Ud af en nettoindvandring på knap 8.600 i aldersgruppen 20-54 år havde 4.600 personer et statsborgerskab fra et vestligt land. De øvrige knap 4.000 havde et statsborgerskab fra et ikke-vestligt land.

Hovedparten af den ikke-vestlige indvandring (ca. 65 pct.) kan henføres til blot fire lande: Ukraine, Indien, Nepal og Bangladesh.

Konklusion og politikforslag

4 ud af 5 af nettoindvandrerne er i aldersgruppen 20-54 år. Der er dermed tale om et betydeligt bidrag til arbejdsstyrken, hvilket kan modvirke flaskehalse på det danske arbejdsmarked og bidrage til produktionen i både private virksomheder og den offentlige sektor.

Tidligere analyser fra bl.a. SMVdanmark har vist, at Danmark kunne ikke have præsteret den samme værdiskabelse uden den betydelige gruppe af indvandrere i beskæftigelse. Det understreger behovet for at understøtte og videreudvikle mulighederne for, at udlændinge kan bidrage til det danske arbejdsmarked og skabe værdifulde produkter og ydelser i Danmark.   

SMVdanmark foreslår blandt andet:

  • At beløbsgrænsen sænkes.
  • At positivlisten udvides til bl.a. at omfatte chauffører.
  • At fleksibiliteten i ordningerne øges, så virksomheder kan ansætte udlændinge på mindre end fuld tid på ordnede vilkår.
  • Mulighederne for ”working holidays” og vilkårene for ansættelse af udenlandske studerende i Danmark forbedres.
  • Virksomheder i eventbranchen og andre med behov for sæsonbetonet arbejde kan benytte ordningerne.
  • At myndighederne bruger de positive erfaringer fra tilgangen til Ukraine-flygtningene samt de negative erfaringer med bureaukratiske benspænd for arbejdsmarkedsintegration til at fjerne barrierer for ansættelse.

Thomas Gress

Seniorøkonom

mobil +45 51 90 50 91 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Thomas Gress