Konkurstallet er på højeste niveau siden finanskrisen

Første halvår af 2023 har budt på det højeste gennemsnitlige konkursantal siden finanskrisen. Krisetiden har i den grad bidt sig fast i erhvervslivet og tvinger virksomheder til at dreje nøglen om.

Dato: 6. juli 2023

Fortsat har mange virksomheder i første halvår af 2023 måtte erklære sig konkurs. Kriserne er skyllet ind over erhvervslivet de seneste år, hvilket har presset virksomhederne. Først en længere periode med corona-pandemi, så forsyningskrise og dernæst inflation har lagt et pres. Derudover kommer vi til at se ind i en periode med stigende lønomkostninger. Det har udfordret mange virksomheder i en sådan grad, at konkursniveauet for første halvår af 2023 er på sit højeste siden finanskrisen. Det høje antal konkurser mærkes i de fleste brancher.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 1. halvår for 2023 var konkursniveauet på sit højeste siden finanskrisen. I gennemsnit måtte 224 aktive virksomheder gå konkurs og ca. 1.400 job gå tabt hver måned i perioden som følge heraf.
  • I juni måned var konkurstallet for aktive virksomheder 243, mens jobtabet deraf var 1.546 som følge af konkurser, hvilket er med til at trække gennemsnittet op.
  • Brancherne bygge- og anlæg, handel erhvervsservice[1] står tilsammen for 63,3 pct. af de samlede konkurser i perioden 2022-2023.
  • I 8 ud af 10 brancher er der et højere konkursniveau sammenlignet med finanskrisen.
 

[1] Branchen erhvervsservice dækker over brancher som rådgivning, forskning, reklame, rejser og rengøring.

Konkurstallet er på sit højeste siden finanskrisen

Konkursniveauet for første halvår af 2023 er på sit højeste niveau siden finanskrisen, idet 224 virksomheder med beskæftigelse i gennemsnit hver måned måtte dreje nøglen om. Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigelse, samt jobtab som følge af konkurser. I juni måned var der 243 konkurser i virksomheder med beskæftigelse. Som følge af dette var der 1.546 jobtab. 2022 var også præget af et højt konkursniveau, men første halvår i 2023 overgår alle niveauer siden perioden 2009-2010.

Otte ud af ti brancher oplever højeste konkurs-niveau siden finanskrisen

Af figuren nedenfor ses det, at konkurserne ikke kun rammer udvalgte brancher. Alle brancher, undtagen industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt og ejendomshandel og udlejning, har det højeste konkursniveau siden finanskrisen. Brancherne indenfor bygge og anlæg, handel og erhvervsservice står for 63,3 pct. af det samlede antal konkurser de seneste par år.

Konklusion og politikforslag

Det historisk høje antal konkurser viser, at erhvervslivet er presset til det yderste. De seneste år har i høj grad været krisepræget. Virksomhederne er knapt kommet sig økonomisk over én krise før den næste har stået for døren. Dermed har mange virksomheder ikke været rustet til både, corona-pandemien, forsyningskrisen og de stigende priser.

På baggrund af dette foreslår SMVdanmark, at det skal være nemmere for virksomhederne at få gældssanering. Dette kan f.eks. gøres ved at mindske kravene til gældens størrelse. Desuden bør tilbagebetalingsfristen for de statslige coronalån forlænges.  

Thomas Gress

Seniorøkonom

mobil +45 51 90 50 91 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Thomas Gress

Gustav Vind Rasmussen

Juniorkonsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Gustav Vind Rasmussen