Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder koster på bundlinjen

Krænkelse af virksomhedernes intellektuelle rettigheder skader virksomhedernes omdømme, og reducerer deres konkurrenceevne.

Dato: 11. marts 2022

Krænkelse af intellektuelle rettigheder har økonomiske konsekvenser for de danske virksomheder, da det kan skade en virksomheds omdømme og dens konkurrenceevne. Hver fjerde europæiske virksomhed med under 250 ansatte har oplevet at få krænket sine intellektuelle rettigheder minimum én gang. En tidligere analyse viser, at tallet er endnu højere for danske virksomheder, hvor 38 pct. af de danske virksomheder, der har intellektuelle rettigheder, har oplevet at få dem krænket. To ud af tre af de europæiske virksomheder, der oplever at deres intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, tager ikke sagen i retten.

 

Analysens hovedkonklusioner:

  • 33 pct. af de virksomheder som har fået krænket sine intellektuelle rettigheder, har oplevet et fald i omsætningen.

  • Af de virksomheder der har oplevet at deres intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, tager 66 pct. af virksomhederne ikke sagen i retten.

Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder går ud over omsætningen

Det er vigtigt, at de virksomheder der er rettighedshavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, har garanti for, at deres brand, opfindelser og varemærker er tilstrækkeligt beskyttet. De intellektuelle ejendomsrettigheder spiller nemlig en central rolle i økonomien. En analyse foretaget af OECD viser, at de industrier, der intensivt gør brug af intellektuelle rettigheder, bidrog med 45 pct. af Europas samlede BNP, og stod for 29,2 pct. af den samlede beskæftigelse.

Hver fjerde europæiske virksomhed med under 250 ansatte har oplevet at få krænket sine intellektuelle rettigheder minimum én gang. En tidligere analyse viser, at tallet er endnu højere for danske virksomheder, hvor 38 pct. af de danske virksomheder der har intellektuelle rettigheder, har oplevet at få dem krænket.

Krænkelse af intellektuelle rettigheder har økonomiske konsekvenser for de danske virksomheder, da det kan skade en virksomheds omdømme og dens konkurrenceevne. Ud af de virksomheder der i Europa har oplevet at få krænket sine intellektuelle rettigheder, angiver 33 pct., at det har resulteret i mistet omsætning.

 

 

I 66 pct. af de tilfælde hvor en europæiske virksomhed har oplevet at få krænket sine intellektuelle rettigheder, vælger virksomheden ikke at gå i retten med sagen. Virksomhederne angiver årsager hertil som værende, at proceduren er forlang varig, omkostningerne er for høje og sandsynligheden for at få godtgørelse er for lav.

 

 

Konklusion og politikanbefaling

Det er både dyrt og tidskrævende for de små innovative virksomheder at føre en retssag i forbindelse med, at deres intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket. Derfor forslår SMVdanmark, at virksomheder, som ikke har den fornødne kapital, der kræves for at betale omkostningerne forbundet med en retssag, får mulighed for fri proces. Det skal hjælpe virksomhederne med i højere grad at tage kampen op mod krænkerne og på sigt give et solidt konkurrenceløft til de virksomheder, som bliver kopieret.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist