Nedlukning af liberale erhverv koster 20 mio. kr. daglig

Dato: 22.03.2021

Nedlukningen af de liberale erhverv giver et økonomisk tab på 20 mio. kr. dagligt, mens den kun forhindrer en lille mersmitte. Nedlukningen koster ca. 200.000 – 400.000 kr. per forhindret smittetilfælde.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Nedlukningen af de liberale erhverv medfører et økonomisk tab på 0,3 pct. af BNP svarende til ca. 600 mio. kr. om måneden.
  • Såfremt man åbner de liberale erhverv d. 6. april, vil der fra d. 1. maj være mellem 680 og 1.512 flere dagligt smittede af COVID-19, viser beregningerne.
  • Nedlukningen koster ca. 200.000 – 400.000 kr. per forhindret smittetilfælde.

Nedlukningen koster ca. 200.000 - 400.000 kr. per forhindret smittetilfælde

Nedlukningen af de liberale erhverv har en økonomisk slagside, der rammer de små selvstændige hårdt. SMVdanmark har i en tidligere analyse fundet, at 32 pct. af frisørerne i midten af marts, vurderede, at de var i nogen, høj eller meget høj grad er i risiko for konkurs, hvis nedlukningerne fortsætter en måned frem. To ud af tre frisører har samtidig angivet, at de på dette tidspunkt har højere gæld end de havde ved nedlukningen marts 2020.   


Nye beregninger fra Finansministeriet  viser, at nedlukningen af de liberale erhverv medfører et økonomisk tab på 0,3 pct. af BNP svarende til ca. 600 mio. kr. om måneden. Det svarer til et økonomisk tab på ca. 19,4 mio. kr. om dagen (såfremt man tager udgangspunkt i 31 dage på en måned).).


Samtidig med beregningerne fra Finansministeriet, har ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 under Statens Serum Institut ifølge flere medier  beregnet den øgede smitterisiko ved at genåbne de liberale erhverv, der har været tvangslukkede siden 21. december 2020. Såfremt man åbner de liberale erhverv d. 6. april, vil der fra d. 1. maj være mellem 680 og 1.512 flere dagligt smittede af COVID-19, viser beregningerne. Gabet afspejler forskellige scenarier for den såkaldte sæsoneffekt, der er et udtryk for, i hvor høj grad forårets højere temperaturer og større udendørs aktivitet mindsker smitten. Her har de højeste smittescenarier en 50 pct. sæsoneffekt, mens de laveste smittescenarier er baseret på en 100 pct. sæsoneffekt.


Langt størstedelen af de beregnede smittetal relaterer sig dog ikke til en genåbning af de liberale erhverv, da beregningerne også inkluderer effekten af de genåbninger, der allerede kom 1. og 15. marts. Trækker man de allerede vedtagne genåbninger fra resultatet, ses det, at mersmitten ved at genåbne de liberale erhverv er yderst begrænset. Ved en genåbning af frisørerne d. 6. april med en 50 pct. sæsoneffekt, vil det ifølge ekspertgruppens beregninger medføre 106 flere dagligt smittede pr. 1. maj. Med en sæsoneffekt på 75 pct. vil stigningen i smittetallet være på 71, mens det med en sæsoneffekt på 100 pct. vil være på 47 personer dagligt. 


Til sammenligning beregnes en fuld genåbning af folkeskolen for 5-8. klasses elever til at medføre en mersmitte på 613 personer dagligt med 50 pct. sæsoneffekt og 266 personer dagligt med en 100 pct. sæsoneffekt.

 

På basis af beregningerne af de forventede daglige smittetal ved en genåbning af de liberale erhverv, kan det estimeres, hvad den økonomiske omkostning er for genåbning i forhold til, hvor mange flere smittede, vi kan forvente at få. 


En fortsat nedlukning af frisørerne d. 6. april vil dermed pr. 1. maj betyde et økonomisk tab på mellem ca. 183.000 – 412.000 kr. pr. undgået smittet person . Med en sæsoneffekt på 50 pct., vil der være et økonomisk tab på ca. 183.000 kr., en sæsoneffekt på 75 pct. vil betyde et tab på ca. 273.000 kr. mens en sæsoneffekt på 100 pct. vil betyde et tab på ca. 412.000 kr. pr. undgået smittet. 


Det skal bemærkes, at beregningerne er behæftet med usikkerhed, da beregningerne fra ekspertgruppen og Finansministeriet begge er behæftet med usikkerhed. Derudover er estimaterne fra Finansministeriet kun angivet i runde tal (hele 100 mio. kr.), hvorfor beregninger ned på dette detaljeniveau kun skal anses som cirkatal.  

 

Konklusion og politikanbefaling

Nedlukningen af de liberale erhverv har en stor økonomisk betydning, ikke bare for de ramte selvstændige, men for hele samfundet. Samtidig viser nye beregninger fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut, at smitterisikoen ved at genåbne liberale erhverv er yderst begrænset. Der er dermed god sundhedsøkonomisk ræson i at åbne liberale erhverv i forhold til, hvordan samfundets penge bedst kan bruges for at nedbringe smitte og anden sygdom. Dertil skal lægges, at nedlukningen også medfører andre konsekvenser end de rent økonomiske.
SMVdanmark foreslår derfor, at Folketinget hurtigst muligt genåbner de liberale erhverv – også inden påsken. Alternativt må staten kompensere virksomhederne fuldt ud. 

 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein