Erhvervsbilister i storbyerne kan ikke finde parkeringspladser

Erhvervslivet i storbyerne er i overvejende grad utilfredse med parkeringsmulighederne. De dårlige parkeringsmuligheder hæmmer effektiviteten i erhvervet og gør arbejdet i storbyerne problematisk.

Dato: 28. oktober 2021

Virksomheder i og omkring storbyerne kæmper dagligt med dårlige parkeringsforhold, der gør det sværere at drive virksomhed. Det gælder især for håndværkere, som er afhængige af kunne parkere tæt på kunden. En stor andel af virksomhederne i og omkring København har været nødsaget til at sige nej til mindst én opgave grundet de dårlige parkeringsforhold. I Aarhus er problemet næsten lige så udbredt.
Med udsigt til fjernelsen af flere parkeringspladser i København forværres problemet nu, og erhvervsbilisterne kan se frem til at bruge endnu flere timer om året på at cirkle rundt efter parkering.

 

Analysens hovedkonklusioner:

  • Virksomhederne er mest utilfredse med parkeringspladserne i København og Aarhus, hvor hhv. 70 pct. og 66 pct. enten er meget utilfreds eller utilfreds med parkeringsmulighederne. 
  • Konsekvensen af de manglende parkeringspladser er længere ventetid og stigende priser for kunderne hos især håndværkere. 

Virksomhederne i storbyerne er i overvejende grad utilfredse med parkeringsmuligheder

I en tidligere analyse fra 2021 fra SMVdanmark kunne man læse om de dårlige parkeringsmuligheder i Københavns Kommune. Københavns Kommune er dog ikke den eneste kommune, hvor manglende parkeringsmuligheder har stor betydning for erhvervsbilister som f.eks. håndværkere. Desværre oplever erhvervslivet et generelt problem med parkeringsmulighederne i storbyerne. 

Manglen på parkeringspladser i storbyerne påvirker erhvervslivet negativt og vanskeliggør arbejdet i storbyerne. SMVdanmark har målt på erhvervslivets tilfredshedsgrad med parkeringsmulighederne i alle landets kommuner. Mest udbredt er problemet med de manglende parkeringsmuligheder i København og Aarhus. Her svarer 70 pct. og 66 pct. i hhv. København og Aarhus, at de enten er meget utilfredse eller utilfredse med parkeringsmulighederne. I Aalborg og Odense er tallet hhv. 46 pct. og 32 pct. Til sammenligning er landsgennemsnittet 22 pct., hvilket vidner om, at manglen på parkeringspladser er et problem, der særligt gælder i flere storbyer. 

De manglende parkeringspladser har medført, at flere håndværkere må sige nej til opgaver simpelthen på grund af de manglende parkeringsmuligheder. Faktisk har 61 pct. af håndværkerne i København måtte sige nej til opgaver, fordi parkeringsmulighederne er for dårlige.

Konklusion og politikforslag

Erhvervslivet i storbyerne er i overvejende grad utilfredse med parkeringsmulighederne i storbyerne. De dårlige parkeringsmuligheder hæmmer effektiviteten i erhvervet og gør arbejdet i storbyerne problematisk. Den store utilfredshed skyldes primært, at hverdagstrafikken over de seneste år er steget markant, mens antallet af kommunale parkeringspladser i mange tilfælde er stagneret. Manglen på parkeringspladser går særlig hårdt ud over håndværkerbranchen, som er afhængig af kunne parkere tæt på kunden.


I SMVdanmark foreslår vi, at kommunerne dels omlægger flere eksisterende parkeringspladser til erhvervsparkeringspladser, dels reducerer den såkaldte 10-meter regel, hvor det kan lade sig gøre forsvarligt af hensyn til trafiksikkerhed. Den frigjorte plads skal reserveres til erhvervsparkering i et tidsrum på f.eks. 8-16. På denne måde skaber vi flere parkeringsmuligheder for erhvervslivet, og gør det dermed nemmere for f.eks. en håndværker at passe sit arbejde i storbyen.​

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist