Udviklingen i antallet af unge kvinder på førtidspension

Antallet af unge kvinder på førtidspension er rekordhøj. I 1. kvartal 2024 modtog 5.610 kvinder i alderen 18-29 år førtidspension, hvilket er det højeste antal i mere end 20 år.

Dato: 11. juni 2024

Ifølge en ny analyse foretaget af SMVdanmark, på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er antallet af kvinder i alderen 18-29 på førtidspension rekordhøjt. Tallene viser også, at antallet af førtidspensionister med en psykisk lidelse som hoveddiagnose har været voldsomt stigende i løbet af de seneste 10 år, hvor der er sket en firdobling. 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 5.610 kvinder i alderen 18-29 år modtog førtidspension i 1. kvartal 2024, hvilket er rekordhøjt. 
  • Der har været en stor stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner, hvor psykiske lidelser er angivet som hoveddiagnosen. Der er sket en firdobling i løbet af 10 år fra ca. 2.500 tilkendelser i 2013 til mere end 10.000 tilkendelser i 2023. 

Den politiske intention bag reformen af bl.a. førtidspension i 2013 var, at færre unge skulle ende på førtidspension. Intentionen har desværre vist sig at slå fejl. Et stort og stigende antal unge ender på førtidspension, og for unge kvinder er der tale om en særdeles eksplosiv stigning.  

Som det fremgår af figur 1 nedenfor, så var et rekordhøjt antal kvinder i alderen 18-29 år på førtidspension i 1. kvartal 2024. 5.610 kvinder i alderen 18-29 år modtog førtidspension, hvilket er flere end da antallet toppede i midten af 2013 før reformen af bl.a. førtidspension slog i gennem. 

Flere med psykiske lidelser

Der er også sket en voldsom stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension med psykiske lidelser som hovediagnose. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, så er der sket mere end en firdobling i løbet af 10 år fra ca. 2.500 tilkendelser i 2013 til mere end 10.000 tilkendelser i 2023. 

Konklusion og politikforslag

Antallet af kvinder i alderen 18-29 år på førtidspension er rekordhøjt i 1. kvartal 2024. 5.610 personer i målgruppen er nu permanent parkereret på offentlig forsørgelse. Derudover viser tallene, at andelen af førtidspensionister med psykiske lidelser er stærkt stigende.

Det understreger med al tydelighed, at reformer af bl.a. førtidspension i 2013 har slået fejl, og at der er behov for, at regeringen gennemfører en grundig undersøgelse af årsagerne til stigningerne. Derudover bør der indføres et krav om løbende genvurdering af de unge førtidspensionisters arbejdsevne, som kan være med til at afklare, om den unge i et eller andet omfang kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

Alexander Søndergaard

Underdirektør – politik & analyse

tlf +45 54 34 57 00 Læs mere om Alexander Søndergaard