7 ud af 10 fitnessmedlemmer oplever øget trivsel og velvære som følge af fitness-træning

En stigende del af den danske befolkning oplever voldsom træthed og manglende energi. Dog synes motion og styrketræning at kunne modvirke denne udvikling. Næsten 70 af fitnesmedlemmerne svarer, at de har fået øget velvære og trivsel.

Dato: 17. juni 2024

Over de senere år er den mentale sundhed blandt danskerne blevet forværret. Blandt andet er træthed og mangel på energi et stigende problem. En ny undersøgelse viser, at fitnesstræning kan være vejen til mere energi for mange danskere.  

Det fremgår af rapporten Den Nationale Sundhedsprofil, der blev foretaget i 2023, at 21,7 procent af befolkningen har været ”meget generet” af træthed i løbet af de seneste 14 dage – det vil sige, da undersøgelsen blev foretaget i 2023. Til sammenligning lå det tal på 15,1 procent i 2010.  

En ny undersøgelse viser nu, at godt 7 ud af 10 fitnessbrugere oplever, at træningen giver øget energi og mental velvære.   

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 7 ud af 10 oplever ”mere energi” som en fordel ved fitnesstræning  
  • Ligeledes oplever 7 ud af 10, at fitnesstræning øger deres velvære og trivsel 
  • Godt 4 ud af 10 oplever, at fitnesstræning forbedrer deres søvn 
  • Mere end hver 10. oplever, at fitnesstræning har reduceret deres antal af sygedage.  

Stigende andel af danskere oplever dårlig mental sundhed

Den generelle udvikling peger på, at danskerne i højere grad oplever dårligt mentalt helbred sammenlignet med tidligere. I perioden fra 2010 til 2023 steg andelen af danskere, som har følt sig generet af træthed de seneste 14 dage, med 6,6 pct.-point. 

Yderligere er andelen af voksne over 16 år i Danmark med søvnproblemer, steget med 4,1 pct.-point i samme periode, mens andelen af nedtrykte danskere er steget med 3,1 pct.-point. 

Stor del af fitnessmedlemmer oplever øget mental sundhed

Energien og det mentale velvære og trivsel føler en stor andel af fitnesmedlemmerne bliver styrket, når de tager ned i deres lokale center og træner.  

Mere præcist svarer 70 pct. af medlemmerne, at deres energi er blevet styrket, mens 69 pct. svarer, at deres mentale velvære og trivsel er blevet bedre. Udover dette svarer 38 pct., at de oplever en bedre søvn, mens 12 pct. svarer, at fitness bidrager til færre sygedage i løbet af et arbejdsår.  

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen