SMV'erne har øget deres sociale ansvar under corona

I løbet af de seneste tre år har mikrovirksomhederne (5-9 ansatte) øget deres sociale ansvar markant.

Dato: 13. februar 2023

I løbet af de seneste tre år har mikrovirksomhederne (5-9 ansatte) øget deres sociale ansvar markant. Det til trods for, at de seneste par år har været præget af rekord mange udfordringer, herunder corona. Særligt indenfor sikkerhed på arbejdspladsen har virksomhederne øget deres indsats. Dernæst kommer sponsorater og andre bidrag. En analyse fra SMVdanmark har tidligere vist, at 60 pct. af SMV’erne bidrager til lokalsamfundet ved at sponsorere lokalforeninger.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • I løbet af de seneste 3 år, har mikrovirksomhederne særligt øget deres indsats for at skabe en sikker arbejdsplads.
  • Særligt informations- og kommunikationsbranchen har øget deres sociale ansvar i løbet af de seneste 3 år.
  • SMV’ernes mest udbredte bidrag til lokalsamfundet er sponsorater af lokalforeninger.

Virksomheder har fokus på et sikkert arbejdsmiljø

For at se på virksomhedernes øgede ansvar på sociale områder har vi taget udgangspunkt i nettotallene. Nettotallet henviser til den forskel, som er mellem andelen af virksomheder, som har øget deres indsats på sociale bidrag og dem som har mindsket indsatsen. Udviklingen i indsatserne varierede på tværs af virksomhederne, men særligt lagde de generelt fokus på et mere sikkert arbejdsmiljø. Her ses det, at nettotallet steg med hele 28 procent. På en andenplads ligger sponsorater og andre bidrag fra virksomhederne, hvor nettotallet var på 18 procent.

Der er forskel på, hvor brancherne lægger deres fokus

Kigger man nærmere på udviklingen fordelt på brancher, fremgår det, at der er stor spredning på hvilke brancher, der har øget deres indsatser på de forskellige sociale ansvarsområder. Informations- og kommunikationsbranchen har sammenlignet med de andre brancher øget deres indsatser mest på fire ud af seks forskellige indsatsområder. Branchen med den laveste udvikling i antallet af initiativer på sociale områder er handel- og transportbranchen. På en række indsatser er de markant bagud sammenlignet med de øvrige brancher. Eksempelvis er nettotallet for dem på efteruddannelse på otte procent, mens det for informations- og kommunikationsbranchen er på 21 procent.

Et gennemgående billede af SMV’erne er også, at de især yder disse indsatser lokalt. I en rundspørge, som SMVdanmark foretog sig i oktober 2019, svarede 60 procent af virksomhederne, at de sponsorerer lokale foreninger. Samtidig svarede 38 procent, at de forsøger at hjælpe unge i lokalområdet med arbejde, praktik- eller lærlingepladser.

Fakta om SMVdanmarks temaanalyse

SMV’erne tager i høj grad socialt ansvar. Siden 2019, hvor corona har fyldt meget hos virksomheder, har mikrovirksomhederne særligt haft fokus på at øge deres indsats for at bidrage til en sikker arbejdsplads. Derudover har virksomhederne i høj grad også haft fokus på at tage socialt ansvar via sponsorater. 60 pct. af SMV’erne bidrager til lokalsamfundet ved at sponsorere lokalforeninger.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Gustav Vind Rasmussen

Juniorkonsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Gustav Vind Rasmussen