Største stigning i antallet af nye førtidspensionister i 20 år

I de første tre kvartaler af 2023 blev der tilkendt 16.600 nye førtidspensioner. Det er den største stigning, når man sammenligner samme periode gennem de seneste 20 år.

Dato: 31. oktober 2023

Tilbage i 2013 trådte en reform af førtidspensionen i kraft, som havde til formål at hjælpe flere tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende dem en førtidspension, der for de fleste betød et varigt farvel til arbejdsmarkedet. Dog er udviklingen gået den modsatte vej de senere år. I perioden fra 2018-2023 er det samlede antal førtidspensionister i Danmark steget fra 206.800 til 243.800 (240.700 fuldtidspersoner). Alene i de første tre kvartaler i år er der tilkendt 16.600 førtidspensioner, hvilket er det højeste antal de seneste 20 år.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Der er tilkendt det højeste antal af førtidspensioner i Danmark i 2023, når man sammenligner de første tre kvartaler fra hvert år siden 2004.
  • Den voldsomme udvikling gælder såvel for dem over som under 40 år. Hovedparten af udviklingen drives af dem over 40 år, mens den procentmæssige udvikling er størst for dem under 40 år.  
  • I perioden 2018-2023 steg det samlede antal af førtidspensionister fra 206.800 til 243.800 (svarende til 240.700 fuldtidspersoner).

Historisk højt niveau af nytilkendelser

Som figur 1 viser, blev der i 2023 tilkendt det højeste antal førtidspensioner, når man sammenligner de første tre kvartaler i hvert år i perioden 2004-2023. Her blev der tilkendt 16.600 nye førtidspensioner. Det laveste niveau ses i 2014, hvor der kun blev tilkendt 4.600 førtidspensioner i de første tre kvartaler. Det tyder altså på, at der som følge af gennemførelsen af førtidspensionsreformen i 2013 sker et fald i antallet af nye førtidspensionister de første år. Efterfølgende er antallet kun steget år for år.

Udviklingen for borgere under 40 år har været kraftigst, når væksten opgøres i procent, mens de 40-64-årige har stået for hovedparten af væksten opgjort i antal tilkendelser.

Samlet antal førtidspensionister tilbage på niveau fra før reform

Kigger man nærmere på det samlede antal af førtidspensionister i Danmark, er vi tilbage på niveauet fra før førtidspensionsreformens indførelse i 2013. Fra 2013 til 2017 falder antallet fra 239.900 til 206.800 personer. Derfra stiger antallet kun, og i år er antallet af førtidspensionister på 243.800. 

Konklusion og politikforslag

På trods af gentagne reformer af førtidspensionen, så stiger tilkendelserne stødt, og vi er derfor allerede nået tilbage på niveauet af førtidspensioner fra før gennemførelsen af førtidspensionsreformen i 2013.

Mens folk uden arbejdsevne naturligvis fortsat skal have førtidspension, så indikerer undersøgelser samt den omfattende tildeling af pension til personer med psykiske lidelser, at der kan være personer blandt førtidspensionisterne, som på sigt har mulighed for at vende helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet. Både til deres eget og samfundets bedste.

SMVdanmark foreslår derfor, at forligspartierne bag førtidspensionsreformen fra 2012 går tilbage til forhandlingsbordet. Helt konkret vil SMVdanmark foreslå en model, hvor førtidspension tildeles som støtte svarende til det vurderede tab af erhvervsevne. Har en person en nedsat arbejdsevne på f.eks. 50 pct., så skal der tildeles en sats svarende til 50 pct. af den eksisterende førtidspension. Derved vil det dels blive lettere for folk med mindre skader at få en varig støtte, og samtidig også give støtte til delvist arbejde svarende til, hvad folk har mulighed for. Det skal i den forbindelse være muligt at supplere førtidspensionen med anden offentlig forsørgelse, f.eks. kontanthjælp ved ledighed.

Thomas Gress

Seniorøkonom

mobil +45 51 90 50 91 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Thomas Gress