Efter ny smittebølge oplever over halvdelen af frisørerne færre kunder og flere aflysninger end normalt

62 pct. af frisørerne forventer, at deres omsætning for november måned vil ligge under normalen.

Dato: 22. november 2021

Efter de seneste ugers stigende smittetal er Covid-19 igen blevet kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Frisører er nogle af de erhvervsdrivende, hvis kunder historisk set har været meget følsomme overfor det stigende smittetal og de politiske udmeldinger i kølvandet på disse. De nye stigende smittetal ser igen ud til at kunne påvirke frisørernes erhvervsvilkår. Indenfor den seneste uge har frisørerne oplevet, at færre kunder end normalt bestiller en tid, og at flere kunder end normalt aflyser deres tid.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 56 pct. af frisørerne oplever, at færre kunder end normalt bestiller en tid.
  • 52 pct. af frisørerne oplever, at flere kunder end normalt aflyser en tid hos dem.
  • 62 pct. af frisørerne forventer, at deres omsætning for november måned vil ligge under normalen.

Over halvdelen af frisørerne oplever færre kunder

Covid-19 blev torsdag d. 11. november igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom på baggrund af de stigende smittetal. I perioden fra d. 10. til d. 18. november har der i gennemsnit været 3.488 smittede om dagen ifølge SSI. De stigende smittetal ser ud til at have påvirket danskernes adfærd og frisørerne er nogle af dem, der mærker konsekvenserne. Det er samtidigt en gruppe af erhvervsdrivende, der også tidligere har været hårdt ramt af økonomiske konsekvenser som følge af coronasmitte. En analyse fra marts 2021, viser bl.a., at mange af frisørerne under corona meddelte, at de var konkurstruet.  

En rundspørge, foretaget af SMVdanmark blandt 444 selvstændige frisører, i perioden fra d. 10. til d. 18. november, viser, at mere end halvdelen – 56 pct. – har oplevet indenfor den seneste uge, at færre kunder end normalt bestiller en tid.

Udover at mange af frisørerne oplever, at kunderne er mere tilbageholdende med at bestille tid, så angiver 52 pct. af frisørerne, at de modtager flere aflysninger end normalt.

Adspurgt om frisørernes forventninger til, hvor høj deres omsætninger bliver i november måned 2021 sammenlignet med en ‘normal’ november måned, såsom 2019, angiver 62 pct., at de forventer, at deres omsætning vil ligge under normalen. Ud af de i alt 269 frisører, der har angivet, at de forventer en lavere omsætning end normalt, forventer den gennemsnitlige frisør en omsætning i november 2021 på under 19 pct. af normalen.

Konklusion og politikforslag

Frisørerne har haft en omskiftelig tid under de snart seneste to år med corona. De nye, stigende smittetal ser igen ud til at påvirke deres erhvervsvilkår. Halvdelen af frisørerne har indenfor den seneste uge oplevet, at færre kunder end normalt bestiller en tid. Derudover tilkendegiver 6 ud af 10 frisører, at de forventer en omsætning i november 2021, der ligger under normalen.

Aflysninger og tilbageholdenhed blandt kunderne er et resultat af, at corona igen er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom, og derfor bør samfundet i fællesskab understøtte de brancher og virksomheder, der bliver hårdt ramt. SMVdanmark anbefaler derfor, at alle kompensationspakker, som er blevet udfaset, genindføres.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein