Øget arveafgift vil koste vækst og lukke SMV’er

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

SMVdanmark er langt fra begejstret for regeringens ambition om at rulle arveafgiften for virksomhedsarvinger tilbage fra de nuværende seks pct. til de 15 pct., den var i 2015. Tværtimod.

”Ruller man arveafgiften tilbage til de 15 pct., begrænser man virksomhedernes muligheder for at generationsskifte. Det kommer til at koste for helt almindelige SMV’er, og det vil få ejerlederne til at overveje, om de vil beholde virksomheden i familien. De vil måske sælge virksomheden i stedet, eller i værste fald lukke den,” siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark. 

Ifølge Vækstfonden står op mod 23.000 virksomheder over de næste seks år overfor at skulle generationsskiftes. Det er altså mange virksomheder, der er omfattet af problemstillingen. Heraf vil mange være SMV’er, konstaterer Jakob Brandt.

 

En stor likviditetsbelastning

”For SMV’erne er 15 pct. mange penge, og en stor del af virksomhederne ikke har andre muligheder end at låne dem, hvilket kan være en stor udfordring i yderområderne. Det er én ting, noget andet er, at man på den måde trækker en betydelig del af likviditeten ud af virksomhederne. Det er penge, som man jo så ikke kan bruge til at investere i nye aktiviteter og skabe vækst i virksomheden og i lokalområdet,” konstaterer Jakob Brandt, der ikke kan få forslaget til at stemme overens med erhvervsministerens udmeldinger om at skabe vækst i yderområderne.  

”Hvordan passer det ind med, at erhvervsministeren vil skabe vækst i yderområderne? Jeg kan ikke se, hvordan det hænger sammen. Man siger ét og vil så gøre noget andet,” siger han.

 

Ikke behov for væksthæmmere

Netop væksten er af særlig bekymring for Jakob Brandt, der peger på, at konjunkturerne ikke ligefrem tilsiger en begrænsning af virksomhedernes mulighed for at investere i vækst.

”Vi står på kanten af en recession. Verdenshandlen er ved at bremse op. Eksporten til vores nærmarkeder falder. I mine øjne er det ikke bare en dårlig idé at skrue beskatningen af erhvervslivet op, det er også et rigtig dårligt tidspunkt at gøre det på. Det er jo især alle vores familieejede SMV’er, der bidrager til væksten og jobskabelsen. 

 

Generationsskifter skal ske i ro og mag

Der er mange facetter af et generationsskifte, hvis det skal være succesfuldt. Derfor er der ikke brug for at virksomhederne presses ud i et hurtigt skifte.

”Gennem en del projekter og rådgivning over årene har SMVdanmark en del erfaringer med generations- og ejerskifte. Og en af dem er, at generationsskifter skal planlægges i ro og mag. Det her tiltag fra den socialdemokratiske regering, hvor beskatningen af erhvervslivet skrues så markant op, presser virksomhederne til at skifte i en fart, ganske enkelt fordi det gælder deres overlevelse. Men det kan blive farligt for dem, fordi de får skiftet til en generation, der måske ikke er klar til at påtage sig opgaven. Det vil vi gerne advare mod,” siger Jakob Brandt, der opfordrer regeringen til at droppe den planlagte forøgelse af arveafgiften for virksomhedsarvinger.

 

Download pressefoto af Jakob Brandt

 

For yderligere information:

Vicedirektør Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

Menu

Undermenu

Regeringen leger med ilden, hvis arveafgiften hæves som foreslået. Vicedirektør i SMVdanmark er ikke glad: ”Det vil ødelægge generationsskifter i yderområderne, der har udfordringer nok i forvejen.”