Talspersoner

Her finder du en oversigt over SMVdanmarks talspersoner indenfor de forskellige fagpolitiske områder.

Direktion og SMVdanmarks overordnede politiske arbejde

Jakob Brandt, adm. direktør

Jakob Brandt er adm. direktør i SMVdanmark og er involveret i alle SMVdanmarks politikområder. Han udtaler sig derfor om alle facetter af erhvervspolitik,  vilkår for og udvikling i små og mellemstore virksomheder og SMVdanmarks arbejde.

Kontaktinformation:
Mobil +45 24 25 27 27
Email brandt@smvdanmark.dk

Erhvervspolitiske og samfundsøkonomiske analyser

Mia Amalie Holstein, cheføkonom og afdelingschef

Mia Amalie Holstein er cheføkonom og afdelingschef for Politik, Analyse og Kommunikation i SMVdanmark. Hun udtaler sig om den brede erhvervspolitiske dagsorden og SMVdanmarks erhvervspolitiske analyser.

Kontaktinformation:
Mobil +45 53 55 71 77
Email holstein@SMVdanmark.dk

Lovgivning og juridiske udfordringer for SMV'er

Peter Andersen, chefjurist

Peter Andersen er SMVdanmarks juridiske chef. Som sådan udtaler Peter sig om alle juridiske udfordringer for SMV'erne i Danmark. Det drejer sig blandt andet om konkurrenceudsættelse, byggeret, AB18, voldgifter og garantisager. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 33 93 20 00
Email andersen@SMVdanmark.dk

Jeppe Rosenmejer, chefkonsulent, cand.jur., LL.M.

Jeppe Rosenmejer er juridisk chefkonsulent i SMVdanmark. Han udtaler sig om alle juridiske aspekter af det at være SMV i Danmark, herunder udbud, gulpladebiler og byggeret. Jeppe udtaler sig også om SMVdanmarks EU-politiske arbejde. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 32 63 03 11
Email rosenmejer@SMVdanmark.dk 

Erhvervsuddannelserne

Heike Hoffmann, uddannelsespolitisk chefkonsulent

Heike Hoffmann er SMVdanmarks uddannelsespolitiske chefkonsulent. Hun udtaler sig om SMVdanmarks uddannelsespolitiske arbejde. Det gælder særligt erhvervsuddannelserne – både virksomheds- og skolesiden, men også de tilstødende områder som folkeskole, vejledning og adgang til videregående uddannelser.

Uddannelsespolitiske projekter er også Heikes ansvarsområde. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 25 39 03 19
Email hoffmann@SMVdanmark.dk 

Eksport og internationalisering

Jens Kvorning, internationaliseringschef

Jens Kvorning er SMVdanmarks internationaliseringschef. Han udtaler sig om internationalisering af SMV'er, eksportfremme, erhvervsudvikling og organisationsopbygning i udviklingslandende.  

Kontaktinformation:
Mobil +45 30 59 06 86
Email kvorning@SMVdanmark.dk

Selvstændiges sociale vilkår, digitalisering og iværksætteri

Alexander Nepper, politisk chefkonsulent

Alexander L. Nepper er politisk chefkonsulent i SMVdanmark. Alexander udtaler sig om det politiske arbejde i autobranchen, transport, digitalisering, iværksættere og  selvstændiges sociale vilkår.

Alexander fortæller også gerne om SMVdanmarks tiltag for at skabe ligestilling og ønsket om en ny barselsordning for selvstændige. 

Kontaktinformation:
Mobil +45 27 21 04 04
Email nepper@SMVdanmark.dk

Lokal og regional erhvervspolitik

Niklas Winther, chefkonsulent

Niklas Winther er chefkonsulent i SMVdanmark. Han udtaler sig om lokal og regional erhvervspolitik, forholdet til Håndværks- og Industriforeningerne rundt i landet, samt drift og ledelse i SMV’ere.

Niklas fortæller også gerne om SMVdanmarks medlemsrettede aktiviteter. 

Du kan downloade pressefotos af Niklas Winther herunder.

Energioptimering og digitalisering i SMV'er

Henrik Lilja, chefkonsulent

Henrik Lilja er chefkonsulent i SMVdanmark. Han udtaler sig om energipolitiske emner, energioptimeringsindsater og digitalisering i SMV'er, herunder projekterne SMV:Digital, Digitale Veje til Vækst og Digital Ledelseskultur. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 60 88 89 64
Email lilja@SMVdanmark.dk