Talspersoner

Her finder du en oversigt over SMVdanmarks talspersoner indenfor de forskellige fagpolitiske områder.

Direktion og SMVdanmarks overordnede politiske arbejde

Jakob Brandt, adm. direktør

Jakob Brandt er adm. direktør i SMVdanmark og er involveret i alle SMVdanmarks politikområder. Han udtaler sig derfor om alle facetter af erhvervspolitik,  vilkår for og udvikling i små og mellemstore virksomheder og SMVdanmarks arbejde.

Kontaktinformation:
Mobil +45 24 25 27 27
Email brandt@smvdanmark.dk

Jesper Beinov, Direktør

Jesper Beinov er direktør i SMVdanmark. Han har det øverste ansvar for politik, analyse og kommunikation og er dermed spydspids for SMVdanmarks indsats for at forbedre de små og mellemstore virksomheders vilkår i Danmark.

Kontaktinformation:
Mobil: +45 21 67 05 28
Email: beinov@SMVdanmark.dk

 

Erhvervspolitiske og samfundsøkonomiske analyser

Martin Kyed, cheføkonom

Martin Kyed er cheføkonom i SMVdanmark. Han har ansvaret for SMVdanmarks analytiske fundament. Martin arbejder bredt på det økonomiske og erhvervspolitiske område med fokus på at skabe lige og gode vilkår for danske iværksættere og virksomheder.

Kontaktinformation:
Mobil: +45 25 15 78 31
Email: kyed@SMVdanmark.dk

 

Thomas Gress, seniorøkonom

Thomas Gress er ansat som seniorøkonom og er med til at udarbejde analyser, der understøtter SMVdanmarks arbejde med økonomiske og erhvervspolitiske spørgsmål. 

Kontaktinformation:
Mobil +45  51 90 50 91
Email gress@SMVdanmark.dk

Erhvervsuddannelserne, selvstændiges sociale vilkår og iværksætteri

Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent

Kasper Munk Rasmussen er chefkonsulent. Hun udtaler sig om SMVdanmarks uddannelsespolitiske arbejde, især når det gælder erhvervsuddannelser og lærepladser. Kasper fortæller også gerne om, hvorfor vi skal styrke iværksætternes vilkår og de selvstændiges sociale vilkår, fx under barsel, sygdom og ledighed. Desuden arbejder han for, at virksomhederne har adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

 

Kontaktinformation:
Mobil: +45 61 96 39 80
Email: rasmussen@SMVdanmark.dk 

Lovgivning og juridiske udfordringer for SMV'er

Jeppe Rosenmejer, chefjurist, cand.jur., LL.M.

Jeppe Rosenmejer er chefjurist i SMVdanmark. Han udtaler sig om alle juridiske aspekter af det at være SMV i Danmark, herunder udbud, gulpladebiler og byggeret. Jeppe udtaler sig også om SMVdanmarks EU-politiske arbejde. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 32 63 03 11
Email rosenmejer@SMVdanmark.dk 

Klima og autobranchen

Simone Poulsen, chefkonsulent

Simone arbejder med politisk interessevaretagelse inden for blandt andet klima og bæredygtighed og er samtidig ansvarlig for rådgivning og understøttelse af SMVdanmarks medlemmer i autobranchen. 

Kontaktinformation:
Tlf +45 54 34 32 11
Email: poulsen@SMVdanmark.dk

Digitalisering og cybersikkerhed

Pernille Birch, økonom

Pernille Birch er ansat som økonom og er med til at udarbejde analyser, der understøtter SMVdanmarks arbejde med økonomiske og erhvervspolitiske spørgsmål. Derudover er hun ansvarlig for SMVdanmarks digitaliseringspolitik og SMV’ernes immaterielle rettigheder og erhvervsvilkår i kommunerne.

Kontaktinformation:
Mobil +45 22 11 25 61
Email birch@SMVdanmark.dk

Lokal og regional erhvervspolitik

Niklas Winther, chefkonsulent

Niklas Winther er chefkonsulent i SMVdanmark. Han udtaler sig om lokal og regional erhvervspolitik, forholdet til Håndværks- og Industriforeningerne rundt i landet, samt drift og ledelse i SMV’ere.

Niklas fortæller også gerne om SMVdanmarks medlemsrettede aktiviteter. 

Du kan downloade pressefotos af Niklas Winther herunder.

Eksport og internationalisering

Jens Kvorning, internationaliseringschef

Jens Kvorning er SMVdanmarks internationaliseringschef. Han udtaler sig om internationalisering af SMV'er, eksportfremme, erhvervsudvikling og organisationsopbygning i udviklingslandende.  

Kontaktinformation:
Mobil +45 30 59 06 86
Email kvorning@SMVdanmark.dk