Brev til ministeren: Vi vil have en barselsfond for selvstændige

En række erhvervsorganisationer, Kvinderådet og fagforbund udtrykker i dag i et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard et ønske om en ny barselsfond for selvstændige. Det skal medvirke til at booste iværksætteriet blandt kvinder. Her kan du læse brevet.

For få kvindelige iværksættere er et samfundsproblem, som kan løses

Kære Peter

En barselsordning for selvstændige har manglet, siden den blev fjernet af den tidligere regering i 2016. I mellemtiden er andelen af kvindelige iværksættere faldet fra en tredjedel til en fjerdedel. I 2017 blev kun 8 procent af nye virksomheder stiftet af en kvinde under 35 år. Det kalder på politisk handling.

Den tidligere regering lukkede barselsordningen for selvstændige uden at have et alternativ. Årene, der er gået siden 2016, er ikke brugt til at implementere alternativer, hvilket reelt sætter selvstændige markant ringere end lønmodtagere. Vi oplever hos vores medlemmer, at kvinder forlader fagene, lukker virksomheder, fravælger at få børn eller presses ud i store økonomiske udfordringer med barsel på rene dagpenge samtidigt med, at virksomheden ligger uproduktiv hen.

I et samfund, hvor vi bryster os af ligestilling mellem kønnene og lever af, at mennesker står op om morgenen og skaber værdi, er denne udfordring ikke til at komme udenom. Vi skal som samfund skabe en erhvervskultur, hvor både mænd og kvinder tør tage springet og skabe virksomheder, så vi kan trække på vores fulde talentmasse. Men første skridt i denne proces er at fjerne barrierer for kvinder, der strukturelt og økonomisk stiller dem ringere.
I vores arbejde med at fremme barselsmuligheder for selvstændige kvinder, til gavn for både ligestillingen, dansk iværk-sætteri og erhvervsliv, har vi mødt bred politisk opbakning og forståelse fra den nuværende regerings bagland og par-lamentariske grundlag. Vi håber derfor meget, at regeringen sammen med os vil tage initiativ til at starte den politiske proces, der kan sikre etableringen af en ny permanent barselsordning for selvstændige. Så kvinder, der går med både en iværksætter og en baby i maven, ikke tvinges til at vælge.
Vi håber, at du vil finde tid til et møde, hvor vi kan uddybe vores synspunkter.

 

De bedste hilsner

Tine Johansen, formand Dansk Journalistforbund
Peter Joakim Kofler, formand Dansk Iværksætterforening
Lone Engberg Thomasen, formand Teknisk Landsforbund
Anette Laursen, landsformand Virksomme Kvinder
Lars Qvistgaard, formand Akademikerne
Lise Johansen, direktør Kvinderådet
Connie Mikkelsen, formand Danmarks Organisation for selvstændige Frisører & Kosmetikere,
Tina Lambrecht, formand Danske Fysioterapeuter
Karsten Mølgaard Jensen, Adm. Direktør Ase
Ane Buch, direktør SMVdanmark.


For yderligere information:

Politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper: nepper@SMVdanmark.dk  | T: + 45 27 21 04 04

Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

 

Se brevet som PDF