Ekstraskatter på SMV’er er et selvmål

Udspillet til finanslov 2020 rummer plusser, men også minusser. Det er i plus, at der kan investeres i erhvervsuddannelse, men minus at SMV'erne pålægges ekstraskatter.

SMVdanmark er begejstret for, at der nu igen kan investeres i erhvervsuddannelserne, og at handelsdelegationerne ser ud til at få flere midler til at sikre eksport, men at særligt SMV’erne rammes af tilbagerulningen af arveafgiften og den forlængede arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode modtages med bekymring.

”Der er ingen tvivl om, at vi er glade for, at omprioriteringsbidraget annulleres, og der dermed kan investeres i erhvervsuddannelserne og eksportfremmen igen. Men SMV’erne rammes ekstra hårdt af såvel den forhøjede arveafgift som den forlængede arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode,” siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

Han refererer til, at finanslovsforslaget lægger op til at påføre SMV’erne ekstra beskatning i form af en tilbagerulning af arveafgiften fra 6 til 15 pct., ligesom arbejdsgiverne pålægges at betale for de første 40 dage af medarbejderes sygeperiode, før der gives sygedagpengerefusion, mod 30 i dag. 

 

Ekstraskatter hindrer regeringens grønne ambitioner

Dermed vurderer han, at der i mange virksomheder ikke vil være penge til investering i udvikling og grøn omstilling, ligesom færre medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet vil blive ansat.

”Landets 300.000 SMV’er leverer den vækst og udvikling, som skal finansiere velfærden, sikre arbejdspladser i hele landet, men jo altså også i høj grad skabe den grønne omstilling, der skal til for, at regeringen kan indfri sine klimaambitioner. Derfor er det et paradoks, at man samtidig med, at man har de dagsordener, hvor SMV’erne skal investere massivt i grøn omstilling, dræner dem for likviditet og samtidig påfører dem flere udgifter,” siger han.

 

Færre på kanten vil få job

Jakob Brandt peger ydermere på, at forlængelsen af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode ikke nødvendigvis vil animere arbejdsgiverne til at skabe et bedre arbejdsmiljø, som argumentet for ellers lyder.

”Forlængelsen af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode er de facto en skat på virksomheder, der ansætter folk med dårligere helbred. Det øger den økonomiske risiko ved at ansætte nye folk i SMV’er, hvor man i forvejen er få medarbejdere til at tjene pengene. Det er et beskæftigelsespolitisk selvmål, hvor der skabes økonomiske incitamenter til ikke at ansætte syge og svage borgere på kanten af arbejdsmarkedet,” siger Jakob Brandt.

 

SMV’er vil også den grønne omstilling

Skal klimaambitionerne indfris, skal landets 300.000 SMV’er aktiveres.

”Vil man skabe grøn omstilling og også have små virksomheder til fortsat at tage socialt ansvar, så må man give dem incitamenter – og gerne nogle der helt lavpraktisk virker. SMV’erne kan og vil medvirke til de dagsordener, men det går ikke, hvis de straffes økonomisk for det,” siger Jakob Brandt.

Han foreslår derfor, at regeringen kan lade pengene blive i virksomhederne og arbejde:

”Hvis regeringen skal sætte skub i den grønne omstilling i SMV’erne, og tilbagerulningen af arveafgiften ligger fast, bør den i stedet give virksomhederne mulighed for at beholde pengene i virksomheden mod at de investeres i grøn omstilling. På den måde vinder både SMV’er og regeringen – og klimaet.”

 

For yderligere information:

Vicedirektør Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

 

Download pressefoto af Jakob Brandt