Et nyt årti i klimaets og de sociale vilkårs tegn

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Brexit, handelskrig, et folketingsvalg og en socialdemokratisk regering, der straks ville sende regningen for velfærdsprioriteringer videre til erhvervslivet. 2019 bragte overskrifter om økonomisk opbremsning, øget offentligt forbrug og forringede forhold for erhvervslivet. Det har haft indflydelse på SMV’ernes ellers meget positive syn på dansk økonomis fremtid. Optimismen er nedadgående, men SMV’ernes tiltro til fremtiden er stadig høj, og ikke mindst har virksomhederne tiltro til deres egen formåen.

Farvel til et ellers fint 2019

Der er da også masser af ting at glæde sig over ved året, der gik. I begyndelsen af 2019 høstede vi frugterne af et mangeårigt arbejde for et mere SMV-venligt erhvervsfremmesystem. Væksthusene blev til erhvervshuse, der fremover skal være til rådighed for alle virksomheder – ikke kun vækstvirksomheder. Samtidig blev reparationsgrænsen på biler sat op til 70 pct., så flere biler i 2019 kunne repareres i stedet for at blive skrottet. I år sættes den op til 75 pct. Endnu bedre for klima og miljø, for arbejdspladser og lærepladser i autobranchen.

SMV’ernes udfordringer med at skaffe finansiering tog vi selv fat om. I maj lancerede vi den alternative låneplatform SMVerhvervslån.dk, hvor SMV’er på fordelagtige vilkår kan låne penge af andre SMV’er og privatpersoner, der som udlånere kan opnå en forrentning af deres penge i stedet for at have dem stående til negative renter i banken.

Regeringen lyttede til kritik

Den nye regering ville med sit finanslovsforslag forøge arveafgiften ved generationsskifte til 15 pct. og forlænge den arbejdsgiverbetalte sygeperiode fra 30 til 40 dage. Samtidig pressede regeringens støttepartier på for en afskaffelse af BoligJobordningen.

SMVdanmark holdt fast i BoligJobordningens positive effekter på den grønne omstilling og sort arbejde, kritiserede den forhøjede arveafgift og dokumenterede det tåbelige i, at virksomhederne skulle betale mere for syge medarbejdere.

Regeringen lyttede til en del af kritikken: Forlængelsen af de arbejdsgiverbetalte sygedage blev droppet, BoligJobordningen blev bevaret, men arveafgiften blev desværre forhøjet. Den vil vi fortsat arbejde for at komme til livs.

Imens glæder vi os over, at besparelserne på erhvervsuddannelserne nu er fjernet, og at der faktisk tilføres flere midler, så vi kan sikre gode og mere attraktive erhvervsuddannelser og få flere unge til at vælge den faglærte vej.

En ny barselsfond for selvstændige – og fair sociale vilkår

Regeringen har fulgt opfordringen fra blandt andre SMVdanmark, så vi igen får en barselsordning for selvstændige. I 2020 begynder arbejdet med at udforme ordningen, og SMVdanmark har foreslået, at kun fuldtidsselvstændige indbetaler og kan få kompensation.

SMVdanmark ønsker en barselsfond, fordi især de unge kvinder i stort omfang fravælger livet som selvstændig. Dermed mister vi et væsentligt bidrag til den danske vækst og velstand. De unge kvinder skal ikke se børn som en hindring for at etablere virksomhed.

I 2020 sætter SMVdanmark i det hele taget fokus på fair sociale vilkår for selvstændige. Iværksættere, selvstændige og ejerledere skal have samme sociale sikkerhedsnet og rettigheder som lønmodtagere. Sådan tror vi på, at vi skaber den bedste iværksætterkultur.

Opdel nu de udbud

Efter gode år med opdeling af offentlige udbud i fagentrepriser ser vi igen en tendens til større udbud. I 2020 vil vi fortsætte kampen for at få de offentlige udbydere til at forstå, at det skader deres eget skattegrundlag og den lokale erhvervsudvikling at gøre udbud større, fordi det udelukker små, lokale aktører fra at byde ind på opgaverne.

SMV’er har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Det store tema for regeringen og erhvervslivet i det nye årti er klimaet og den grønne omstilling. Med blandt andet klimapartnerskaber med erhvervslivet vil regeringen og Folketinget i 2030 have reduceret CO2-udledningen med 70 pct.

SMV’erne er vigtige brikker i omstillingen, og derfor sidder vi med, hvor beslutningerne tages – i forhold til ansvar, prioriteringer og finansiering. SMVdanmark er med i tre klimapartnerskaber: ’Byggeri’, ’Handel’ og ’’Service, it og rådgivning’. Vores rolle er her at sikre, at det bliver muligt for SMV’erne at levere grøn omstilling i egen virksomhed, hos kunder og leverandører – og samtidig skabe en god forretning.

Opgøret med lange betalingsfrister lurer lige om hjørnet

I 2019 arbejdede vi på at skabe et politisk flertal for lovgivning, der afskaffer urimeligt lange betalingsfrister. Før Folketingsvalget havde vi tilsagn fra en række partier, der ville arbejde for en lovbestemt betalingsfrist på max 30 dage, herunder den nye regering og dens støttepartier. Vi afventer derfor i spænding, at de løfter bliver indfriet, for vi mener fortsat, at den eneste rigtige løsning er en lovbestemt betalingsfrist. Vi har prøvet frivillighed. Det virker ikke.

Vi skaber resultater for SMV’erne

SMVdanmark skaber resultater for SMV’erne. Det får flere øjnene op for. Netop derfor har vi også ved indgangen til 2020 kunnet byde brancheorganisationen Danish Cloud Community og erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv velkommen som nye medlemmer i SMVdanmark.

Trods den dalende optimisme ser vi altså lyst på det nye år og det nye årti, der byder på mange nye og gode muligheder for dansk erhvervsliv – de danske SMV’er.  

SMVdanmark ønsker alle et godt nytår!

 

Download pressefoto af Niels Techen

Menu

Undermenu

Med nytåret tog vi hul på et nyt årti, hvor ikke mindst de små og mellemstore virksomheder bliver afgørende for, at vi kan nå regeringens klimamål. For SMVdanmark bliver 2020 et år med fokus på at afskaffe urimeligt lange betalingsfrister og få indført fair sociale vilkår for selvstændige.