Gode SMV-takter i regeringens ny eksportpakke

Med markant lavere priser på rådgivning og en fordobling af tilskud til kollektive fremstød skruer regeringen i ny eksportpakke op for hjælpen til SMV'er. "Det er en vigtig satsning, når vi skal ud på den anden side af Corona," siger Jens Kvorning, internationaliseringschef i SMVdanmark. Han frygter dog, at puljen til eksportfremstød hurtigt kan blive for lille.

Regeringen og eksportens minister, Jeppe Kofoed, rækker i dag hånden ud til de hårdt ramte danske eksportvirksomheder og de mange SMV'er, der har et stort uudnyttet eksportpotentiale.

"Der er rigtigt gode nyheder i Udenrigsministeriets nye eksport- og investeringspakke. Det gælder især til SMV'erne, som for en gangs skyld bliver begunstiget ekstra i en erkendelse af, at det er dem, som er blevet hårdest ramt af Coronakrisen - og at det er dem, som især udenfor de store byer, skaber flest arbejdspladser for hver ekstra million kroner i eksport. Dem bliver der hårdt brug for i de kommende år," siger Jens Kvorning.

Små og nye eksportører har et stort behov for rådgivning, når de skal ud på nye markeder. Det er derfor en kæmpe håndsrækning

Jens Kvorning

Internationaliseringschef i SMVdanmark

Rådgivning skal være mere SMV-rettet

Som led i regeringens nye eksportpakke kan alle danske virksomheder fra i dag få 15 timers gratis COVID 19 akutrådgivning. For anden eksportrådgivning bliver prisen sat ned fra knapt 1000 kr. i timen til 250 kr. for SMV'er.

"Små og nye eksportører har et stort behov for rådgivning, når de skal ud på nye markeder. Det er derfor en kæmpe håndsrækning, at Udenrigsministeriet fra nu af giver næsten 75 pct. rabat på rådgivningen til SMV'er. Spørgsmålet er dog, om der er kapacitet nok ude på ambassaderne til at møde den øgede efterspørgsel, især den fra små virksomheder, der har andre behov for assistance end de store, erfarne eksportører. Det kan blive et problem - og det må man tage højde for," siger Jens Kvorning.

Pulje til eksportfremstød kan hurtigt blive for lille

Udenrigsministeriet øger samtidig tilskudsprocenten til kollektive eksportfremstød fra 50 pct. til 75 pct., hvilket er en afgørende forbedring på et tidspunkt, hvor effekten af eksportindsatsen desværre må forventes at blive væsentligt mindre end hidtil.

"SMVdanmark er særdeles tilfreds med forbedringen af tilskudsprocenten og med, at der nu gives tilskud til virtuelle fremstød. Vi ser dog en stor fare i, at bevillingen på 69,4 mio. kr., så igen vil vise sig utilstrækkelig, fordi interessen og presset dermed vil stige. Her risikerer SMV'er i traditionelle eksportsektorer at blive Sorteper, fordi de ikke direkte arbejder med miljø og klima, som er prioriteret i den nye pakke. Vi vil derfor arbejde for at få udvidet bæredygtighedsbegrebet, så det også omfatter møbler, tøj, underleverancer m.v. for stort set alle danske virksomheder tænker grønt i måden de producerer på," siger Jens Kvorning.

Jens Kvorning

Internationaliseringschef

mobil +45 30 59 06 86 tlf +45 32 63 03 17 Læs mere om Jens Kvorning