Positive takter, men finansieringen er et godt spørgsmål

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Der er mange gode takter for de små og mellemstore virksomheder i det forståelsespapir, der ligger til grund for Mette Frederiksens kommende socialdemokratiske regering. Det mener SMVdanmarks formand Niels Techen, der hilser et kommende samarbejde med den nye regering velkommen.

”Det er positivt for de små og mellemstore virksomheder, når den kommende regering og dens parlamentariske grundlag vil sætte gang i energirenovering af de offentlige bygninger; når de vil afskaffe omprioriteringsbidraget, investere i og skabe uddannelser i alle dele af landet; arbejde for mindre frafald på erhvervsuddannelserne og give adgang til udenlandsk arbejdskraft. Det er alle tiltag, der skaber grundlaget for fortsat vækst i de små og mellemstore virksomheder,” siger Niels Techen.

Han peger videre på positive elementer, som fokus på virksomheders mulighed for at opnå realkreditlån i landdistrikter, og at regeringen rækker en hånd ud til et samarbejde med interesseorganisationer, såsom SMVdanmark.

”Men overordnet set kan vi være noget bekymrede for, hvor pengene til de mange initiativer skal komme fra. Erhvervslivet er nævnt med meget få ord i aftalen, hvilket er et problem, da det er vækst og udvikling i erhvervslivet, der skal sikre velstanden og midlerne til de mange serviceløft af den offentlige service, der stilles i udsigt.”

 

Generationsskifter rammes af arveafgift

I det 18 sider lange papir nævnes enkelte områder, der skal levere finansieringen. Det gælder bl.a. beskæring af det offentlige forbrug, målrettede skattestigninger og tilbagerulning af arveafgiftslempelsen.

”Tilbagerulningen af lempelsen på bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger er ikke godt for de mange familieejede små og mellemstore virksomheder, der de næste år står over for at skulle give virksomheden videre i familien. Der havde vi håbet, at man i højere grad havde fokuseret på at lade kapitalen blive i virksomhederne, da vi ved, at det har stor betydning for muligheden for at drive den videre,” siger Niels Techen. 

 

Kontakt

Vicedirektør Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

 

Download pressefoto af formand for SMVdanmark, Niels Techen  

Menu

Undermenu

SMVdanmark ser både godt og skidt for de små og mellemstore virksomheder i det ’forståelsespapir’, der sætter retningen for den kommende regering. Men at rulle bo- og arvegiften tilbage og spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra, nager formand Niels Techen.