SMVdanmark: Hold hånden under lærepladserne

Trepartsaftalen om Corona-krisen er uklar på, om lærlinge og elever kan hjemsendes med lønkompensation. SMVdanmark efterlyser hurtig afklaring, da usikkerheden potentielt kan lukke virksomheder - og det vil udfordre praktikpladsarbejdsmarkedet efter krisen.

SMVdanmark savner akut afklaring på, om trepartsaftalen om lønkompensation også omfatter lærlinge og elever.

”Det er et kæmpeproblem for mange små og mellemstore virksomheder, at de lige nu ikke ved, om de kan sende deres lærlinge hjem med lønkompensation,” siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i SMVdanmark Heike Hoffmann.

Hun har over den sidste uge været i kontakt med en række små og mellemstore virksomheder, SMV’er, der i den nuværende situation ikke ved, hvad de skal gøre med deres lærlinge.

”Hvis ikke SMV’erne kan sende deres lærlinge hjem med lønkompensation, så kan de kun hjemsendes med fuld løn. Det er ikke, hvad SMV’erne har brug for lige nu. Dermed vil lærlingene kunne komme til at lukke de små og mellemstore virksomheder ned – og vi vil komme til se ind i et udtørret praktikpladsarbejdsmarked på den anden side af Coronakrisen,” siger hun.

Lad AUB-midlerne rulle

”Hvis ikke midlerne kan findes i Trepartsaftalen, må AUB-midlerne i spil,” siger Heike Hoffmann og peger direkte på det store overskud af arbejdsgiverindbetalte midler på ca. 4 mia. kr., der ligger i Arbejdsgivernes Uddannelsesrefusion (AUB).

”Det er arbejdsgivernes egne penge, og i SMVdanmark peger vi på, at de vil være med til at holde hånden under de virksomheder, der uddanner lærlinge. Der er dermed intet at betænke sig på,” siger hun.

SMVdanmark foreslår, at AUB-midlerne i øvrigt kanaliseres ud i de virksomheder, der får ekstraomkostninger på lærlingekontoen, som følge af Corona-krisen; fx virksomheder, der forlænger uddannelsesaftaler med deres lærlinge, fordi der er rod i svendeprøver og nødundervisning, eller virksomheder, der har fået lærlinge sendt hjem, som følge af skolelukningerne.

”De ekstra løn-, pensions- og andre udgifter, der følger af en forlængelse af uddannelsesaftalen, eller hjemsendelse til virksomheden, skal refunderes krone til krone, så lærlingen får sin fulde uddannelse og sin fulde løn, så virksomheden stilles økonomisk, som om aftalen var forløbet som aftalt. Men der skal kompenseres med AUB-midler,” mener hun.

Sidste krise var slem ved praktikpladserne

”Vi så det under krisen i 2008/2009, at virksomhederne i krisetider holder igen med lærepladser, og hvis der er noget, vi ikke har brug for på det nuværende praktikpladsarbejdsmarked, så er det at tabe praktikpladser i denne krise,” siger Heike Hoffmann.

”Som minimum skal arbejdsgivernes egne AUB-midler omgående i spil, så der også er lærepladser efter krisen. Virksomhederne skal holdes i live med de hjælpepakker, vi har fået. Nu skal lærepladserne holdes i live med de midler, virksomhederne allerede har indbetalt.”

Uddannelsespolitisk chefkonsulent Heike Hoffmann kritiserer Trepartsaftalen for at være uklar omkring lærlingene.
Uddannelsespolitisk chefkonsulent Heike Hoffmann kritiserer Trepartsaftalen for at være uklar omkring lærlingene. Foto: John Ehbrecht .

Kontakt

Jon Arskog

Kommunikationschef

mobil +45 61 96 39 99 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Jon Arskog

Heike Hoffmann

Chefkonsulent

mobil +45 25 39 03 19 tlf +45 32 63 03 19 Læs mere om Heike Hoffmann