SMVdanmark vil 'disrupte' bankerne

 • Alle typer
 • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Det skal være slut med lange, besværlige og i mange tilfælde ufrugtbare forhandlinger med banken, når sunde små og mellemstore virksomheder, SMV’er, skal bruge penge til udviklingsprojekter. Det mener SMV’ernes hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, der nu lancerer et alternativ til bankernes ind- og udlån.

 

Bankerne er blevet for store til de små

”Bankerne har haft så travlt med at blive til kæmpe finansielle supermarkeder, at de helt har glemt, at almindelige mennesker og virksomheder primært har brug for banken til ind- og udlån. De har nedprioriteret de små og mellemstore virksomheder, som skaber væksten og hovedparten af nye job i Danmark. SMVdanmark har i årevis forsøgt at råbe bankerne op om problemet – desværre uden held. Så nu tager vi skeen i egen hånd,” siger SMVdanmarks vicedirektør Jakob Brandt.

Han henviser blandt andet til en ny undersøgelse fra SMVdanmark, der viser, at hver fjerde SMV, der sidste år ansøgte om lån eller kassekredit i banken, fik et nej – på trods af, at det var sunde virksomheder, hvor 82 pct. har haft overskud de to forudgående år.

 

Ny teknologi skærer det overflødige fra

”Vi har ikke filialer, hovedkontorer og store direktørlønninger. Vi anvender mulighederne i ny teknologi og matcher via en digital platform långivere og låntagere. Dermed kan vi holde omkostningerne så langt nede, at vores rentemarginal kun er på 1 procentpoint mod op mod 7 pct. i bankerne.

Virksomheder med overskud kan altså låne deres penge ud og få en væsentlig bedre forrentning end i banken, mens låntager får en lav og konkurrencedygtig rente, faste vilkår og et uopsigeligt lån i hele perioden,” fortsætter han.

 

Sikkert, godkendt og gennemprøvet koncept

SMVerhvervslån.dk er bygget på en anerkendt – og af Finanstilsynet godkendt – platform, og er et samarbejde mellem SMVdanmark og Flex Funding A/S, der driver platformen og foretager de konkrete kreditvurderinger af låntagerne.

”Flex Funding A/S har udviklet deres teknologi over de seneste år og har allerede formidlet lån for 180 mio. kr. til danske SMV’er. Men mange SMV’er er ikke bevidste om muligheden, så vi ser det her som en mulighed for, at SMVdanmark på fordelagtig vis kan bringe lån via crowdlending ud til vores 18.000 medlemsvirksomheder. Dermed håber vi at kunne sætte turbo på virksomhedernes mulighed for at skaffe fair finansiering til deres vækst andre steder end i banken,” siger Jakob Brandt.

 

Airbnb for erhvervslån

”Populært sagt er SMVerhvervslån en platform, der formidler penge på samme måde, som Airbnb formidler overnatninger. Vi skaber kontakten mellem to parter, som hver har et behov, og vi sikrer, at det foregår på ordnede vilkår,” siger Jakob Brandt og fortsætter:

”Crowdlending vil helt sikkert disrupte bankernes ind- og udlånsforretning. Fuldstændigt ligesom Airbnb gjorde det med overnatninger, vil vi komme til at vise en helt ny måde at formidle kapital på – og ligesom Airbnb har fået folk til at rejse mere, vil SMVerhvervslån komme til at skabe vækst og nye job, fordi en masse projekter, som bankerne ville sige nej til, nu kan finde finansiering og blive sat i værk.”

Læs mere på SMVerhvervslån.dk

 

Kontakt

Vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27

Kommunikationschef i SMVdanmark, Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

Fakta om SMVerhvervslån.dk:

SMVerhvervslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kr. og 5.000.000 kr. til den til enhver tid lavest gældende markedsrente.

Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til låneansøger. Auktionen løber typisk i 14 dage.

Renten er typisk på mellem 4,25 og 9,6 pct. og er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet er i perioden uopsigeligt fra långivers side, medmindre aftalen misligholdes. Lån kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering.

Låneansøger skal have positiv egenkapital og haft overskud de seneste to regnskabsår.

Etableringsomkostningerne er 3 pct. af lånets størrelse på mellem 200.000 kr. og 1.999.999 kr. og 2 pct., eller minimum 50.000 kr., ved lån over 2.000.000 kr.

 

Der kan lånes til følgende formål:

 • Driftsfinansiering
 • Ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser mv.)
 • Anlægsfinansiering
 • Produktionsudstyr
 • Arbejdskapital
 • Mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, mv.)

Lån kan indfries helt med 1 måneds varsel. Indfrielsesgebyr er 2.500 kr.

Mulighed for ekstraordinære afdrag kan aftales.

På SMVerhvervslån.dk kan såvel virksomheder som foreninger, organisationer og private oprette sig som långivere og låne penge ud til sunde virksomheder med behov. Låneansøgere kreditvurderes, og låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk.

SMVerhvervslån.dk opkræver 1 pct. p.a. i provision på indlån og dækker administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 6,00 pct. ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 5,00 pct. efter betaling af 1 procentpoint provision til SMVerhvervslaan.dk. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12 pct. af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.

Rentesatsen er typisk på mellem 3,25 pct. og 8,6 pct. efter fradrag af provision på 1 pct.

For at dække omkostninger omkring etableringen og driften af SMVerhvervslån.dk modtager SMVdanmark en andel af etableringsomkostningerne på lån og provision på oprettelse af indlån. SMVdanmark deler overskuddet med de låntagere, der er medlemmer af SMVdanmark. Det sker i form af SMVkroner, der er en overskudsdeling, der fastsættes og udbetales årligt.

SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften – herunder lånegodkendelser, transaktioner, administration, support m.m.

Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og har tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).

Læs mere på SMVerhvervslån.dk

Udlån

SMVerhvervslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kr. og 5.000.000 kr. til den til enhver tid lavest gældende markedsrente.

Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til låneansøger. Auktionen løber typisk i 14 dage.

Renten er typisk på mellem 4,25 og 9,6 pct. og er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet er i perioden uopsigeligt fra långivers side, medmindre aftalen misligholdes. Lån kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering.

Låneansøger skal have positiv egenkapital og haft overskud de seneste to regnskabsår.

Etableringsomkostningerne er 3 pct. af lånets størrelse på mellem 200.000 kr. og 1.999.999 kr. og 2 pct., eller minimum 50.000 kr., ved lån over 2.000.000 kr.

 

Der kan lånes til følgende formål:

 • Driftsfinansiering
 • Ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser mv.)
 • Anlægsfinansiering
 • Produktionsudstyr
 • Arbejdskapital
 • Mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, mv.)

Førtidig indfrielse af lån

Lån kan indfries helt med 1 måneds varsel. Indfrielsesgebyr er 2.500 kr.

Mulighed for ekstraordinære afdrag kan aftales.

Indlån

På SMVerhvervslån.dk kan såvel virksomheder som foreninger, organisationer og private oprette sig som långivere og låne penge ud til sunde virksomheder med behov. Låneansøgere kreditvurderes, og låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk.

SMVerhvervslån.dk opkræver 1 pct. p.a. i provision på indlån og dækker administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 6,00 pct. ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 5,00 pct. efter betaling af 1 procentpoint provision til SMVerhvervslaan.dk. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12 pct. af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.

Rentesatsen er typisk på mellem 3,25 pct. og 8,6 pct. efter fradrag af provision på 1 pct.

SMVkroner

For at dække omkostninger omkring etableringen og driften af SMVerhvervslån.dk modtager SMVdanmark en andel af etableringsomkostningerne på lån og provision på oprettelse af indlån. SMVdanmark deler overskuddet med de låntagere, der er medlemmer af SMVdanmark. Det sker i form af SMVkroner, der er en overskudsdeling, der fastsættes og udbetales årligt.

Samarbejde med Flex Funding A/S

SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften – herunder lånegodkendelser, transaktioner, administration, support m.m.

Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og har tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).

Læs mere på SMVerhvervslån.dk

Menu

Undermenu

Bankerne er kommet for langt væk fra den basale bankforretning. Det rammer SMV'erne, der må betale negativ rente for indeståender og 7 pct. for at låne – hvis bankerne da overhovedet vil låne dem penge. SMVdanmark udfordrer nu bankerne og lancerer en låneplatform med SMV-venlige erhvervslån.