Statsministeren og SMV’erne holder af hverdagen

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Der var ikke meget til og om erhvervslivet, men statsminister Mette Frederiksen lagde i sin åbningstale til Folketinget vægt på at få hverdagen til at hænge sammen; tilliden til hinanden og til politikerne; om sammenhængskraften i samfundet – og så havde hun naturligt et stort fokus på klimadagsordenen, som især erhvervslivet skal have en stor aktie i.

Men ikke mindst holder Mette Frederiksen altså af hverdagen.

 

Hverdagen er også SMV'ernes

Hverdagen er dog meget andet end hverdagen for hjemmehjælpere, pensionister og børnefamilier. Den er mere end et opgør med New Public Management, oprydning i Skat og bankerne. Danmarks hverdag er i høj grad SMV’ernes, der hver dag knokler på med at levere vækst og velfærd i hele landet, siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt:.

”SMV’erne holder også af hverdagen. En hverdag, der er afgørende for dansk økonomi. En hverdag, hvor SMV’erne leverer den vækst og udvikling, som skal finansiere velfærden, sikre arbejdspladser i hele landet, men jo altså også i høj grad skal skabe den grønne omstilling, der skal til for, at regeringen kan indfri sine klimaambitioner.”

 

Partnerskabet skal gå begge veje

”Det kræver, at det partnerskab, som regeringen ønsker at indgå med erhvervslivet, også går den anden vej. De små og mellemstore virksomheder både vil og kan bidrage til den grønne omstilling. Men vi har også en butik, der skal løbe rundt, og en hverdag, der skal hænge sammen. Derfor kræver et partnerskab om blandt andet den grønne omstilling, at politikerne i højere grad forstår den hverdag, der er ude i landets små og mellemstore virksomheder,” fortsætter Jakob Brandt.

 

SMV'erne kan hjælpe med klimamålene

”Hverdagen er, at virksomhederne ude omkring i Danmark stadig slås med administrativt bøvl fra det offentlige. De slås med problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, lange køer på vejene omkring de større byer og skatter og afgifter, der dræner likviditeten i virksomhederne. Jo mere politikerne kan hjælpe SMV’erne med de øvrige udfordringer i hverdagen, des mere kan de også hjælpe regeringen i mål med deres ambitiøse klimaplan – og dermed kommer vi alle til at kunne holde endnu mere af hverdagen.”

 

For yderligere information:

Vicedirektør Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

 

Download pressefoto af Jakob Brandt

Menu

Undermenu

Ligesom statsministeren, der i sin åbningstale til Folketinget citerede Dan Turèll, holder de små og mellemstore virksomheder af hverdagen. Men for at hverdagen, hvorfra der også skal spilles ind i klimadagsordenen, kan lykkes, kræver det større forståelse for det at drive virksomhed i hele landet.