Hvor kan SMV’er hente it-kompetencer?

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er udfordret i forhold til digitalisering. Potentialerne er store, men SMV’erne mangler kompetencerne til at indfri dem. Mens vi afventer en SMV-fokuseret digitaliseringsstrategi er der flere relevante tilbud til SMV’erne.

Mange bygge- og anlægsvirksomheder er ikke kommet med på digitaliseringsvognen. Stort set alle SMV’er anvender it i administrationen på lige fod med øvrige brancher, men på samtlige andre parametre som markedsføring; indkøb og logistik; lagerstyring osv. ligger bygge- og anlægsvirksomhederne under andre branchers brug af it.

 

Digitalisering kan frigive hænder til kerneopgaven

Det er ærgerligt, at virksomhederne ikke udnytter de gevinster, it-løsninger giver mulighed for. I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er digitalisering en oplagt måde at frigøre hænder til egentlige kerneopgaver.

’Digitalisering’ behøver ikke at være omsiggribende forandringer i produktionen med kunstig intelligens, big data og robotter. Potentialet ved blot at ’sætte strøm til papirgangene’ er store.

Vi ser virksomheder, hvor ansatte i dag møder ind i virksomheden for få dagens kundeopgaver. I stedet kan de få opgaverne tilsendt til deres smartphone - ude hos kunden. Alene besparelsen ved at møde hos kunden frem for på virksomhedens egen adresse bonner tydeligt ud på bundlinjen. Timer og forbrug af materialer kan registreres på de samme smartphones og det letter administrationen både ude og hjemme – og minimerer materialespild. Systemet kan også bruges til nemt at billeddokumentere opgaverne - med smartphonens kamera-funktion lige ved hånden.

 

Det første skridt fører flere med sig

Det er løsninger, som mange forskelligartede virksomheder og brancher kan gøre brug af. Et fællestræk for dem, der kommer i gang er, at de ikke stopper der. De ser, at det virker i hverdagen og på bundlinjen, og går derefter videre med flere projekter.

Et andet fællestræk er, at virksomhederne erkender, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer til at igangsætte og drive en digitaliseringsproces, og at de derfor får hjælp udefra. Det er sundt.

 

SMV-fokuseret digitaliseringsstrategi

Fordi de danske SMV’er har et kæmpestort potentiale for digitalisering, har SMVdanmark længe efterlyst en ny national strategi, som i modsætning til den nuværende sætter fokus på SMV’ernes digitaliseringsmuligheder. Som vi ser det skal strategien fokusere på at styrke it-kompetencerne i virksomhederne, som er et sted med mange lavt-hængende frugter at plukke.

Aktuelt fokuseres på it-kompetencer i alle dele af uddannelsessektoren. Det er glimrende. Men der er ikke nogen konkrete tilbud til de ca. 150.000 ejere/ledere og til deres hundredtusinder af ansatte, der her og nu mangler digitale kompetencer.

 

Helt eller delvist gratis digitaliseringstilbud

Indtil en sådan strategi ser dagens lys, er der en række tilbud - i praksis til nogle få tusinde SMV’er. Men lidt er bedre end ingenting.

Dels ’SMV:Digital’, som flere af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer er bekendt med. SMV:Digital yder 50 pct. tilskud til digitaliseringsrådgivning i form af vouchers på 25.000 kr. eller 100.000 kr. 2019-midlerne er brugt, men der kommer to tilskudsrunder i det nye år.

Rækker tålmodigheden ikke indtil da, er der igangsat en række projekttilbud med henblik på at løfte SMV’erne ind i den digitale tidsalder. Ligesom SMVdanmark er en del af SMV:Digital, deltager vi i tre af disse projekter, som har den charme, at tilbuddene er helt eller næsten gratis.

I ’Digitale Veje til Vækst’, som tilbydes SMV’er med mindst tre ansatte i Region Sjælland i udvalgte brancher - herunder byggeriet - ydes uvildig og gratis it-rådgivning og kompetenceløft af såvel ejere som ansatte.

Det landsdækkende ’Digital Ledelseskultur’ tilbyder SMV’er i alle brancher med mindst fem ansatte kompetenceløft af ejere og en til to nøglemedarbejdere på et mere strategisk niveau. Her er der et deltagergebyr på 6.000 kr. pr. virksomhed. Næste år starter et tredje og landsdækkende projekt ’Enter:Digital’ målrettet SMV’er med op til 20 ansatte.

Sådan kommer du med i SMVdanmarks digitaliseringsprojekter

Video: Se hvordan andre har gjort

 

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Henrik Lilja på 60 88 89 64 eller lilja@smvdanmark.dk

 

Vil du modtage nyheder fra SMVdanmark? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vil du modtage nyheder fra SMVdanmark? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.