Klumme: "Luk SMV'erne ind i de kommunale opgaver"

"Kommunerne er vores suverænt største indkøbere af varer og ydelser, men er de selv klar over hvor meget magt, de har som kunder? Jeg tvivler!" Det skriver adm. direktør Ane Buch.

Klumme bragt i Sjællands Nyheder og en række sjællandske dagblade. Af Ane Buch, adm. direktør for SMVdanmark - Danmarks organisation for små og mellemstore virksomheder.

Hvad nu hvis din kommune kunne få en samarbejdspartner, som skabte masser af nye private job i lokalområdet? En partner, som for alvor gjorde noget ud af at oprette nye lærepladser til kommunens unge. Og en partner, der oven i købet kunne spare kommunen for skattekroner?

Lad mig sige med det samme, at sådan en partner findes ikke! Alt det kan en enkelt virksomhed nemlig ikke levere, og der er min pointe: Vil en kommune have flere private job, flere lærepladser og mere for skattekronerne? Ja, så er det ikke én stor men mange små virksomheder, der skal i spil, når kommunen udbyder sine opgaver til private virksomheder.

Sagen er nemlig, at Danmarks utallige små og mellemstore virksomheder, f.eks. de 18.000 medlemmer af min egen organisation, SMVdanmark, skaber flere nye private job end store virksomheder. Samtidig viser talrige undersøgelser, at vores små og mellemstore virksomheder, SMV'erne, tager langt flere lærlinge end store virksomheder. Hvis store virksomheder havde en lige så høj andel af lærlinge i virksomhederne, som SMV'erne har, ville vi ikke mangle lærepladser.

 

Kommuner udelukker stadig SMV'erne

Derfor er det tankevækkende, ja, næsten foruroligende, at en del kommuner stadigvæk udbyder deres opgaver så stort, så man effektivt lukker de lokale SMV'er ude af budrunderne. For hvilken håndværksmester med et par snese svende og lærlinge kan påtage sig at bygge et helt rådhus eller en ny skole? Hvem kan på egen hånd vedligeholde alle en kommunens arealer eller f.eks. byde på flerårige rammeaftaler til to- eller trecifrede millionbeløb?

Problemet er, at når kommunen udbyder stort, lukker den reelt kun en lille håndfuld storentreprenører ind i budrunderne. Disse entreprenører er kun sjældent lokale, og de bruger hverken lokal arbejdskraft eller tager de lokale unge som lærlinge i nær samme omfang som små og mellemstore virksomheder. Det er i sig selv sørgeligt, men dertil kommer, at jo færre virksomheder, der kan byde på opgaverne, desto mindre konkurrence kommer der i sagens natur om de skatteyderbetalte opgaver.

Men vent - var priskonkurrence ikke en god ting? Jo præcis, og derfor bør enhver kommune have pligt til at sikre bedst mulige konkurrence om de opgaver, den sender i udbud. Bolden ligger simpelthen på kommunernes banehalvdel.

Det er jo velkendt, at vi som private forbrugere kan bruge vores købekraft til at påvirke producenter og detailhandlende. Vi forbrugere kan fx få mere økologisk kød i kølediskene, får fairtrade-kaffe på hylderne eller får fjernet buræg eller farlig kemi fra supermarkedet.

 

Kender kommunerne deres egen magt?

Kommunerne er vores suverænt største indkøbere af varer og ydelser, men er de selv klar over hvor meget magt, de har som kunder? Jeg tvivler! Og det er ærgerligt! Kommunerne både kan og bør nemlig bruge deres købekraft til at skabe positive forandringer i lokalsamfundet.

Sagen er jo, at offentlig indkøbspolitik også er erhvervspolitik. Vi må ikke glemme, at målet for den overordnede danske erhvervspolitik er at fremme selvstændighed, styrke kreativitet og innovation og samtidig have høj konkurrence på markedet. Skal målet nås, bør kommunernes indkøb indrettes, så de bedst muligt understøtter disse mål. Et mål der kun kan nås, hvis der bevidst satses på de små og mellemstore virksomheder.


Syv veje til en SMV-venlig politik

Nu er det heldigvis ingen kunst at skabe flere lokale arbejdspladser, flere lærepladser og sikre reel priskonkurrence om skattekronerne. Når vi i SMV danmark tropper op på rådhusene sammen med vores lokale medlemsorganisationer, møder vi ikke lukkede døre. Tvært imod er lydhørheden stor, og en række kommuner har allerede indført SMV-venlige udbudspolitikker. De opdeler nu deres udbud i mindre dele f.eks. fagentrepriser, dvs. malerarbejde for sig, VVS-arbejde for sig, tømrerarbejde for sig osv. osv. På den måde inviterer kommunen de lokale SMV'er ind i budrunderne i stedet for at lukke dem ude, og flere melder bagefter, at de har sparet penge ved at udbyde i små portioner.

Kommunerne støtter sig bl.a. til vores guide »7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik«.

  1. Udbyd opgaver i en størrelse, som SMV'erne kan klare
  2. Udbyd opgaver på betingelser, som SMV'erne kan opfylde
  3. Tilrettelæg udbud, så samarbejdende virksomheder kan byde og vinde
  4. Brug entydige udbud med gennemsigtige bedømmelsesmetoder
  5. Begræns brugen af sociale klausuler
  6. Begræns ressourcespild
  7. Hold årlige dialogmøder med virksomhederne.

Med disse syv gode råd har vi i SMVdanmark sammen med vores lokale foreninger lært en række kommuner at byde de små og mellemstore virksomheder op til samarbejdet om de kommunale opgaver.

Nu tænker du måske: »Det er meget godt, men hvordan kommer jeg med min virksomhed ind i budrunderne? Hvordan får jeg kommunen som kunde?«

Jeg kan afsløre, at det ikke kun er traditionelle bygge- og håndværksopgaver, kommunerne udbyder. Det kan lige så godt være plejeopgaver eller f.eks. vedligehold af den kommunale vognpark, ligesom kommuner i benytter private leverandører af f.eks. rådgivning.

En stor del af SMVdanmarks 18.000 medlemsvirksomheder kommer fra 50 lokale organisationer, som er i tæt kontakt med kommunerne om at tilpasse kommunernes udbudspolitik til små virksomheder.

Hvis du vil være en del af dialogen med kommunerne, kan du engagere dig ind i et af de mange lokale virksomhedsfællesskaber i »HIFdanmark« , som er en landsdækkende sammenslutning af håndværker-, industri-, og erhvervsforeninger landet over.

 

Vil du vide mere?

Kontakt adm. direktør Ane Buch på 40 53 11 53 for yderligere kommentarer.

Læs mere om SMVdanmarks arbejde for SMV-venlige offentlige udbud.

Læs artiklen på SN.dk