Menu

Vi arbejder for

Vil man have de bedste tilbud, så bør man også sørge for, at SMV'erne har en mulighed for at byde ind på de offentlige opgaver.

Hvordan en offentlig myndighed udbyder sine opgaver, er helt afgørende for om SMV’erne reelt har en chance for at byde på opgaverne. Vi har derfor udarbejdet en egentlig politik for, hvordan man kan udbyde sine opgaver uden at afskære SMV’erne fra at byde på dem. Det er også vigtigt at minimere SMV’ernes omkostninger ved at udarbejde et tilbud, og at det offentlige ikke udfører opgaver, som er i konkurrence med private virksomheder.

SMV-venlige udbud

SMVdanmark har udarbejdet en række klare og konkrete råd til indretningen af en udbuds- og indkøbspolitik, kaldet "7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik".  Et af hovedbudskaberne i de 7 bud er, at udbudspolitik også er erhvervspolitik, og at den bedste måde, hvorpå kommunen kan medvirke til at udvikle og styrke iværksættere og SMV’erne er ved at købe deres produkter. Kommunerne bør derfor ”tænke småt først”. 

De 7 bud

Udbyd opgaver i en størrelse, som SMV'erne kan klare.
Udbyd opgaver på betingelser, som SMV'erne kan opfylde.
Tillrettelæg udbud, så samarbejdende virksomheder kan byde og vinde.
Brug entydige udbud med gennemsigtige bedømmelsesmetoder.
Begræns bruge af sociale klausuler.
Begræns ressourcespild.
Informér og involver virksomhederne.

SMVdanamrk offentligegjorde i slutningen af 2018 en undersøgelse af, i hvilken udstrænkning landets kommuner følger de 7 bud. På baggrund af analysen, tilbyder SMVdanmark de lokale håndværker- og industriforeninger at deltage på møder med deres kommune om deres konkrete udbudspolitik. Endvidere vil SMVdanmark dokumentere, hvordan de samlede kommunale udbud fordeler sig på entrepriseformer og anvende dette til at presse på for flere fagentrpriser.

Beregningsomkostningerne ved tilbud - også kaldet transaktionsomkostningerne  - udgør et stort spild for virksomhederne. SMVdanmark anslår, at omkostningerne udgør ca. 3-4 pct. i gennemsnit: Penge som er spidt, hvis man ikke vinder opgaven.

SMVdanmark har rejst problemstillingen over for regeringen og opfordrer stærkt til at tage initiativer, der reducerer omkostningerne. På SMVdanmarks foranledning er der blevet oprettet en hjemmeside bedreudbud.dk, hvor et af fokuspunkterne er nedbringelse af transaktionsomkostninger ved udbud.
SMVdanmark mener, at der skal være større gennemsigtighed i forhold til evaluering og kommunernes kontrolbud, så tidsforbruget på at udarbejde tilbudet vil blive mindsket for tilbudsgiveren. Samtidig vil tilbudsgiveren også være bedre i stand til at vurdere, om det overhovedet er omkostningerne værd at afgive et tilbud.

Det gælder især på det grønne område, hvor opgaverne i dag bliver løst af foreningerne selv. Det kan lade sig gøre, fordi de almennyttige boligforeninger er momsfritaget, hvormed de har en klar konkurrencefordel i forhold til private leverandører, der skal indregne moms i deres tilbud.

SMVdanmark arbejder på, at de almennyttige foreninger skal fremlægge åbne gennemskuelige regnskaber, hvor omkostningerne på de forskellige opgaver tydeligt fremgår. Denne gennemsigtighed vil gøre det lettere at byde ind for private leverandører og i forhold til beboerne udstille den besparelse og eventuelle lejenedsættelse, de går glip af ved ikke at byde opgaverne ud

Det er vigtigt, at tilbudsloven er bibeholdes. Tilbudsloven begrænser antallet af tilbud en ordregiver kan indhendte til en given opgave. Indhentelse af unødvendig mange tilbud i forhold til en opgaves størrelse, ville medføre unødvendigt mange tilbudsgivere spilder ressourcer på at afgive forgæves tilbud.
Flere tilbud er ikke nødvendigvis ensbetudende med bedre konkurrence.

Reducér transaktions-omkostninger

SMVdanmark anslår, at transaktionsomkostninger udgør ca. 3-4 pct. i gennemsnit: Penge som er spildt, hvis man ikke vinder opgaven.

Beregningsomkostningerne ved tilbud - også kaldet transaktionsomkostningerne  - udgør et stort spild for virksomhederne. SMVdanmark anslår, at omkostningerne udgør ca. 3-4 pct. i gennemsnit: Penge som er spidt, hvis man ikke vinder opgaven.

SMVdanmark har rejst problemstillingen over for regeringen og opfordrer stærkt til at tage initiativer, der reducerer omkostningerne. På SMVdanmarks foranledning er der blevet oprettet en hjemmeside bedreudbud.dk, hvor et af fokuspunkterne er nedbringelse af transaktionsomkostninger ved udbud.
SMVdanmark mener, at der skal være større gennemsigtighed i forhold til evaluering og kommunernes kontrolbud, så tidsforbruget på at udarbejde tilbudet vil blive mindsket for tilbudsgiveren. Samtidig vil tilbudsgiveren også være bedre i stand til at vurdere, om det overhovedet er omkostningerne værd at afgive et tilbud.

Inddrag den almennyttige sektor

Mange virksomheder står på spring for at løse opgaver inden for den almennyttige sektor.

Det gælder især på det grønne område, hvor opgaverne i dag bliver løst af foreningerne selv. Det kan lade sig gøre, fordi de almennyttige boligforeninger er momsfritaget, hvormed de har en klar konkurrencefordel i forhold til private leverandører, der skal indregne moms i deres tilbud.

SMVdanmark arbejder på, at de almennyttige foreninger skal fremlægge åbne gennemskuelige regnskaber, hvor omkostningerne på de forskellige opgaver tydeligt fremgår. Denne gennemsigtighed vil gøre det lettere at byde ind for private leverandører og i forhold til beboerne udstille den besparelse og eventuelle lejenedsættelse, de går glip af ved ikke at byde opgaverne ud

Bevar tilbudsloven

Antallet af tilbud skal ikke være for højt

Det er vigtigt, at tilbudsloven er bibeholdes. Tilbudsloven begrænser antallet af tilbud en ordregiver kan indhendte til en given opgave. Indhentelse af unødvendig mange tilbud i forhold til en opgaves størrelse, ville medføre unødvendigt mange tilbudsgivere spilder ressourcer på at afgive forgæves tilbud.
Flere tilbud er ikke nødvendigvis ensbetudende med bedre konkurrence.