Menu

Vi arbejder for

Ny viden, nye metoder og nye tiltag på innovationsområdet skal tage udgangspunkt i SMV’ernes hverdag. Ny viden skal ud at arbejde i virksomhederne.

Små og mellemstore virksomheder står over for store udfordringer. Teknologier udvikler sig med en utrolig hastighed og kunderne ønsker sig nye og specialtilpassede løsninger. Presset stiger fra konkurrenter både i Danmark og udlandet.

Som virksomhed skal du adskille dig ved at anvende nye teknologier, den nyeste viden om serviceydelser og produkter. Du kan udnytte virksomhedens ressourcer på en ny og mere optimal måde - og gøre det hele til en konkurrencedygtig pris.

Innovation er et afgørende konkurrenceparameter, og SMVdanmark arbejder for gode vilkår for innovation i SMV'erne. Vi arbejder for at fjerne virksomhedernes barrierer for udvikling og vækst – og for at målrette nye tiltag efter SMV’ernes behov. SMVdanmark arbejder for at sikre, at den teknologiske servicesektor målrettes behovene i de små og mellemstore virksomheder, og at der er adgang til kompetente rådgivere.

SMVdanmark arbejder aktuelt for:

Flere SMV-rettede ydelser fra GTS-institutter