Menu

Vi arbejder for

24. april 2019  
Bedre mulighed for parkering for erhvervsdrivende.

En erhvervsdrivende kan have behov for at aflæse materiale og værktøj tæt på en opgave, eller i løbet af en opgave have behov for adgang til bilen. Derfor vil vi i SMVdanmark forbedre mulighederne for pakering hos de erhvervsdrivende.  

Flere erhvervsparkeringslicenser

I dagens Danmark kan en virksomhed kun få 10 pakeringslicenser til sine firmabiler. Denne begrænsning af parkeringslicenser er til mere skade en gavn, mener vi i SMVdanmark. Derfor foreslår vi, at antallet af pakeringslicenser bør gives efter ansøgning, så der kan gives det antal pakeringslicenser, som et firma måtte have behov for. 

Erhvervsdrivende med hvide- og papegøjerplader

Det er i dag mindre erhvervsdrivende, som benytter bil på hvide og papgøjeplader i forbindelse med deres forretning. Disse erhvervsdrivende har også brug for en pakeringslicens, hvis deres virksomhed er beliggende i en parkeringszone. Derfor vil vi i SMVdanmark have mere fleksibile erhvervsparkeringslicens, der også kan benyttes til biler, som kanbenyttes privat.

Erhvervsparkering på 5 af de 10 meter til hjørnerne

Er der mangel på parkeringspladser, kan det medføre ekstra transporttid for de erhvervsdrivende på vej til deres kunder, samt mindre produktivt arbejde.

Derfor vil foreslår SMVdanmark, hvis det er muligt, og ikke er til gene for den øvrige trafik og udrykningskøretøjer, at der i dagstimerne gives dispensation til, at erhvervsdrivende kan parkere indtil fem meter til et hjørne. 

Erhvervslicens Aarhus

Aarhus kommune tilbyder erhvervslicenser, som giver mulighed for ubegrænset fri parkering på kommunale pakeringspladser med tidsbegrænsning. Du kan læse mere om Aarhus kommunes erhvervslicens her: https://aarhus.dk/virksomhed/transport/skal-du-bruge-erhvervsparkering/ansoeg-om-erhvervslicens/#1

Endnu et eksempel

Snak om pakeringsdispensation.

SMVdanmark mener:

Mulighed for mere end 10 erhvervsparkeringslicenser.
Det skal være muligt at få erhvervsparkeringslicenser til biler, som også må benyttes privat.
Dispensation skal kunne gives, så erhvervsdrivende kan parkere indtil 5 meter til et hjørne.