Menu

Vi arbejder for

God likviditet er afgørende for en virksomhed, og derfor er opbygning af likviditet og kapital vigtigt for SMV’erne.

Likviditeten i virksomheden skal være i orden, så der altid er penge til at betale udgifter og udbetale løn. Udover at have styr på likviditetsbudgettet og have en veldreven forretning, så er der brug for initiativer, der understøtter opbygning af likviditet og kapital i de små og mellemstore virksomheder, så man opnår en mere robust økonomi.

SMVdanmark arbejder for følgende:

Mulighed for at inddrive gæld gennem lønindholdelse.
At eksportmomsordningen genindføres.
Ændring af virksomhedspantordningen.
Bankerne får henvisningspligt til alternative finansieringsmuligheder.
Straksafskrivning på 150 % for investeringer i digitalisering og automatisering.
Mulighed for at anvende aktiesparkontoen til långivning på crowdlending-platform.