Menu

Vi arbejder for

Det offentlige er en af de største indkøbere af ydelser hos virksomheder, derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan det offentlige vælger at udbyde opgaver.

Flere SMV-venlige udbud skaber vækst og job

De små og mellemstore virksomheder løser en lang række opgaver for såvel stat, regioner og kommuner. Men samlet set udbyder det offentlige kun godt og vel en fjerdedel af det samlede potentiale. Udbudsrådet har tidligere opgjort det samlede ekstra-potentiale til ca. 300 mia. kr., og derfor arbejder SMVdanmark i tæt samarbejde med lokale håndværker- og industriforeninger på, at især kommunerne skal konkurrenceudsætte flere af de kommunale drifts- og anlægsopgaver.

 

Udbud er vigtige, fordi det skaber omsætning, vækst og job i den private sektor. Gevinsterne ved udliciteringer er ofte omdiskuterede. Men de målinger, som Udbudsrådet bl.a. har gennemført viser, at der typisk kan spares omkring 20 pct. ved en udlicitering. Nogle gange betydeligt mere og enkelte gange lidt mindre. Som et tænkt regneeksempel vil den offentlige sektor – og dermed samfundet - altså kunne spare helt op imod 60 mia. kr., hvis man forestillede sig, at hele udbudspotentialet blev udnyttet. Det er penge, som enten kan føres tilbage til borgerne i form af skattelettelser eller til at forbedre den offentlige velfærd.

 

SMVdanmark arbejder aktuelt for, at:

  • Kommunerne skal udbyde i fagentrepriser.

  • Kommunerne bliver klædt bedre på til at udbyde til SMV’er.

 

Kommunerne skal udbyde i fagentrepriser

SMVdanmark arbejder på at overbevise de offentlige myndigheder og politikere om fordelene ved at udlicitere. SMVdanmark mener samtidigt, at kommunerne primært skal benytte sig af fagentrepriser i deres udbud, da det skærper konkurrencen om den bedste pris med mange bud, og da det samtidig er en måde at sikre sig, at det lokale erhvervsliv, bestående af små og mellemstore virksomheder, har en chance for at byde med.

 

Kommunerne bliver klædt bedre på til at udbyde til SMV’er

SMVdanmark arbejder tæt sammen med myndighederne med henblik på at udarbejde konkrete forslag til SMV-venlige udbud samt forbedre de kommunale vejledninger.

 

Derudover har SMVdanmark udarbejdet ”de syv bud”, som er en konkret anvisning til kommunerne på, hvordan de bedre kan gribe en udbudsforretning an efter fagentrepriser.

SMVdanmark har løbende møder med de kommunale chefer og de kommunale politikere – og stiller i den sammenhæng gerne op til dialogmøder med SMVdanmark og lokale myndigheder.