Offentligt opgavetyveri skal stoppes

Menu

Vi arbejder for

26. april 2019  
Den offentlige sektor skal afskæres fra at udføre erhvervsaktiviteter for private, som virksomheder kan udføre.

Mange små og mellemstore virksomheder oplever opgavetyveri og unfair konkurrence fra det offentlige. Det sker, når staten eller kommunerne konkurrerer på markeder, hvor der også er private virksomheder. Igennem mange år har vi oplevet, at kommunen både er mydighed, indkøber og faste konkurrenter til virksomhederne. Håndværkerafderlingerne fratager private virksomheder muligheden for at opnå adgang til kommunale opgaver, og når de udarbejder kontroltilbud, er det uden, at alle omkostningerne er medregnet.

Flere erhvervsaktiviteter til private

SMVdanmark arbejder for, at den offentlige sektor skal afskæres fra at udføre de erhvervsaktiviteter, som private virksomheder kan udføre. Derfor mener SMVdanmark, at håndværkeafdelingerne skal nedlægges. Det offentlig bør udbyde en større del af deres opgaver, og så skal der udarbejdses regler for prisfastsættelse ved kontroludbud. Endelig skal der etableres en effektiv og hurtigere klagemulighed.

Strammere regler for kontrolbud

SMVdanmark mener, at de offentlige udbydere skal være forpligtet til at indgå aftale med en privat ekstern tilbudsgiver, hvis dennes tilbud er bedre end kommunens eget kontrolbud. For selvom vi kommer igennem med, at kommuerne regner korrekte kontrolbud ud, så er det jo ligegyldigt, hvis de alligevel kan vælge at lade egen afdeling beholde arbejdet, selvom de ikke vinder licitationen. Reglerne er nu sådan, at kommunerne ikke er forpligtet til at tage en ekstern, selvom denne vinder konkurrencen.

Hvis ikke politikerne vil forpligte kommunerne til at følge licitationsresultatet, bør de i det mindste forpligtes til at oplyse, hvad der er afgørende for tildeling af opgaven i konkurrencen med egen afdeling, eksempelvis at kommunen kun vil give opgaven til en ekstern tilbudsgiver, hvis tilbuddet er 5 pct. lavere end kommunens eget tilbud eller en tilsvarende forpligtende oplysningsregel.