Menu

Vi arbejder for

Styrket adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder.

Adgang til kapital er en væsentlig forudsætning for at få succes med sin virksomhed både i forhold til selve driften, og ikke mindst når man vil udvikle og fremtidssikre sin virksomhed. Det er blandt andet vigtigt at have et godt samarbejde med banken.

Likviditet og opbygning af egenkapital er ofte en udfordring for små og mellemstore virksomheder, og det bremser væksten og mulighederne for at få finansieret investeringer i fremtidig vækst. Det kan være sværere at få lån i banken som SMV’er, fordi bankerne ofte forbinder små virksomheder med stor risiko.

Derfor er der brug for initiativer, der understøtter opbygning af likviditet og kapital i SMV’erne, så man som virksomhed får en mere robust økonomi, der mindsker risikoen for långivere.

 

Andre og supplerende finansieringsmuligheder

Selvom banken ikke umiddelbart vil yde finansiering til din virksomhed, kan der være andre veje til at få det ønskede lånebeløb. De seneste år er der kommende mange nye interessante alternative til lånet i banken.

Læse mere om de enkelte alternative herunder:

 

Business angels er private investorer, som investerer i en virksomhed med sine egne midler. Det kan enten være alene eller i samarbejde med andre. Business angels investerer typisk inden for brancher, hvor de selv har relevant erfaring og har typisk fokus på opstartsvirksomheder. 

Business angels investerer med egenkapital – også kaldet ”private equity” kapital. Det betyder, at de køber en andel af din virksomhed og bliver medejere sammen med dig og eventuelle andre investorer. 

Business angels er oftest aktive ejere, som hjælper virksomheden i den rigtige retning ved at bibringe egen viden og erfaring. Aktivt ejerskab indebærer, at du som oprindelig alene-virksomhedsejer skal afgive indflydelse til din investor. Vær opmærksom på, at en investor typisk forventer et markant afkast af sin investering i din virksomhed inden for 5-7 år.

Crowdfunding er en samlebetegnelse for flere forskellige former for finansieringsmuligheder. Det fælles for alle er, at det er ”the crowd” (mængden), der ”funder” (finansierer) et givent projekt eller virksomhed. 

De tre mest gængse crowdfundingmuligheder for opstarts- og etablerede virksomheder er: 

  • Aktiebaseret crowdfunding – eller equity crowdfunding: Salg af aktier i dit selskab til investorer. Ved denne metode afgiver du ejerskab og indflydelse.
  • Lånebaseret crowdfunding: Fungerer overordnet ligesom at låne i banken. I stedet for at låne pengene i en bank låner du dem af ”crowden” via en crowdfundingportal. 
  • Rewardbaseret crowdfunding: Består af, at bidragsydere giver et beløb til en virksomhed og modtager en belønning for at finansiere (yde et bidrag til) virksomheden. Belønningen vil oftest bestå i et produkt, hvorfor metoden oftest benyttes af opstartsvirksomheder, der har behov for kapital til produktudvikling eller ny produktion.

EKF hjælper små og mellemstore virksomheder med at skaffe finansiering. Det kan eksempelvis være ved at kautionere for lån i banken og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.
Læs mere om EKF på:
http://www.ekf.dk

Factoring er belåning af fakturaer. Hvis din kunde (debitor) har en lang betalingsfrist, kan du i stedet for at finansiere den lange betalingsfrist med et træk på en kassekredit belåne fakturaen via at factoringselskab. Derved får du hele eller en del af fakturabeløbet med det samme. 

Oftest er det alle virksomhedens debitorer, der belånes, og det er også muligt at få factoringselskabet til at stå for debitoradministrationen. 

Læs mere om factoring på:
http://www.finansogleasing.dk/sector_factoring.aspx

Leasing er en form for leje af dine aktiver. I stedet for at købe aktivet og optage et lån i banken til at finansiere købet, lejer din virksomhed det og betaler leje i en given periode. 

Du kan i princippet lease alt, men leasing benyttes oftest ved dyrere aktiver såsom biler og maskiner.

Læs mere om leasing på:
http://www.leaseurope.org/index.php?page=rental-leasing-introduction 

 

Vækstfonden tilbyder flere forskellige former for finansiering til virksomheder i forskellige situationer.

Mulighederne strækker sig fra eksempelvis kaution for banklån til garantier, hvor du eller din virksomhed ikke selv kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Din virksomhed kan også låne til vækst, ejerskifte eller lignende. Vækstfonden kan købe en del af din virksomhed på vilkår, som ligner business angels.

De enkelte finansieringsmuligheder kan være betinget af eksempelvis din virksomheds alder, størrelse målt på eksempelvis omsætning med videre.

Læs mere om Vækstfonden på:
http://www.vf.dk

Business angels

Business angels er private investorer, som investerer i en virksomhed med sine egne midler. Det kan enten være alene eller i samarbejde med andre. Business angels investerer typisk inden for brancher, hvor de selv har relevant erfaring og har typisk fokus på opstartsvirksomheder. 

Business angels investerer med egenkapital – også kaldet ”private equity” kapital. Det betyder, at de køber en andel af din virksomhed og bliver medejere sammen med dig og eventuelle andre investorer. 

Business angels er oftest aktive ejere, som hjælper virksomheden i den rigtige retning ved at bibringe egen viden og erfaring. Aktivt ejerskab indebærer, at du som oprindelig alene-virksomhedsejer skal afgive indflydelse til din investor. Vær opmærksom på, at en investor typisk forventer et markant afkast af sin investering i din virksomhed inden for 5-7 år.

Crowdfunding

Crowdfunding er en samlebetegnelse for flere forskellige former for finansieringsmuligheder. Det fælles for alle er, at det er ”the crowd” (mængden), der ”funder” (finansierer) et givent projekt eller virksomhed. 

De tre mest gængse crowdfundingmuligheder for opstarts- og etablerede virksomheder er: 

  • Aktiebaseret crowdfunding – eller equity crowdfunding: Salg af aktier i dit selskab til investorer. Ved denne metode afgiver du ejerskab og indflydelse.
  • Lånebaseret crowdfunding: Fungerer overordnet ligesom at låne i banken. I stedet for at låne pengene i en bank låner du dem af ”crowden” via en crowdfundingportal. 
  • Rewardbaseret crowdfunding: Består af, at bidragsydere giver et beløb til en virksomhed og modtager en belønning for at finansiere (yde et bidrag til) virksomheden. Belønningen vil oftest bestå i et produkt, hvorfor metoden oftest benyttes af opstartsvirksomheder, der har behov for kapital til produktudvikling eller ny produktion.

Eksportkreditfonden (EKF)

EKF hjælper små og mellemstore virksomheder med at skaffe finansiering. Det kan eksempelvis være ved at kautionere for lån i banken og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.
Læs mere om EKF på:
http://www.ekf.dk

Factoring

Factoring er belåning af fakturaer. Hvis din kunde (debitor) har en lang betalingsfrist, kan du i stedet for at finansiere den lange betalingsfrist med et træk på en kassekredit belåne fakturaen via at factoringselskab. Derved får du hele eller en del af fakturabeløbet med det samme. 

Oftest er det alle virksomhedens debitorer, der belånes, og det er også muligt at få factoringselskabet til at stå for debitoradministrationen. 

Læs mere om factoring på:
http://www.finansogleasing.dk/sector_factoring.aspx

Leasing

Leasing er en form for leje af dine aktiver. I stedet for at købe aktivet og optage et lån i banken til at finansiere købet, lejer din virksomhed det og betaler leje i en given periode. 

Du kan i princippet lease alt, men leasing benyttes oftest ved dyrere aktiver såsom biler og maskiner.

Læs mere om leasing på:
http://www.leaseurope.org/index.php?page=rental-leasing-introduction 

 

Vækstfonden

Vækstfonden tilbyder flere forskellige former for finansiering til virksomheder i forskellige situationer.

Mulighederne strækker sig fra eksempelvis kaution for banklån til garantier, hvor du eller din virksomhed ikke selv kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Din virksomhed kan også låne til vækst, ejerskifte eller lignende. Vækstfonden kan købe en del af din virksomhed på vilkår, som ligner business angels.

De enkelte finansieringsmuligheder kan være betinget af eksempelvis din virksomheds alder, størrelse målt på eksempelvis omsætning med videre.

Læs mere om Vækstfonden på:
http://www.vf.dk

Sådan forhandler du med din bank

Virksomheder og banker går ofte skævt af hinanden, og det er brandærgerligt, når det skyldes misforståelser og manglende information. SMVdanmark har skrevet bogen 'Sådan forhandler du med din bank' for at klæde SMV'er bedre på, når de taler med deres bank. Bogen er på knap 40 sider og indeholder en lang række konkrete råd og redskaber. Bogen er udarbejdet i samarbejde med Finans Danmark og FSR - Danske Revisorer.