Infrastruktur og fremkommelighed

Menu

Vi arbejder for

24. april 2019  
Det skal være lettere for erhvervsdrivende at komme frem.

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og produktivitet i samfundet. For virksomheder indenfor håndværk og industri er et velfungerende vejnet, hvor man kan færdes uden hindringer af fundamental betydning. Det gælder, når man skal køre fra kunde til kunde, levere varer, modtage leverancer og tiltrække arbejdskraft.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik øger arbejdsudbuddet.

Om få år står den omdiskuteret Metrocityring færdig i København, hvilket er gavnligt, men der forsat behov for investeringer i kollektive trafik rundt omkring i Danmark. 

Den bedre kollektive trafik vil gøre det lettere at pendle til og fra arbejde, hvilket vil have en positiv effekt på arbejdsubuddet. Herudover vil det også lette trængslen i byerne, hvilket vil gøre arbejdet lettere for de erhvervsdrivende, som har behov for bilen til deres arbejde. 

Erhvervs kørsel

Det skal være lettere at komme rund for erhvervsdrivende.

Mange erhvervsdrivende har ikke noget alternativ til erhvervsbilen, og i forbindelse med udførelse af arbejde, så er det ofte nødvendigt at have bilen med rundt til opgaver. 

Derfor vil SMVdanmark gøre det lettere at færdes i byerne for erhvervsdrivende. Eksempler på dette er ved at give erhvervsbiler særlig dispensation til at benytte busbanerne, eller tillade erhvervsbiler at passere bussluser, hvor det giver mening.