Menu

Vi arbejder for

23. oktober 2019  
Mange virksomheder møder krav om at ansætte lærlinge, når de byder på offentlige opgaver. SMVdanmark mener, at lokale samarbejder og udbud i fagentrepriser er bedre redskaber end klausuler, når offentlige bygherrer vil have praktikpladser i bytte for opgaver.

Krav om ansættelse af lærlinge ved offentlige udbud er siden 2009 blevet mere almindelig. Det skyldes blandt andet lovgivning, der stiller krav til offentlige bygherrer om enten at bruge klausuler i det konkrete udbud eller at forklare, hvorfor man ikke bruger klausuler - det såkaldte "følg-eller-forklar-princip".

SMVdanmark mener, at klausuler helst skal undgås. Bedre løsninger er at udbyde i fagentrepriser og at have et godt samarbejde med de lokale små og mellemstore virksomheder, der tager en stor del af ansvaret for at uddanne lærlinge.

SMVdanmark har lavet nogle gode råd om effektive klausuler til offentlige bygherrer, der ønsker at eller skal have klausuler i et udbud. Rådene kan også bruges af fx håndværker- og industriforeninger i deres snak med kommunen om de lokale udbud.

Gode råd til effektive klausuler

Vær i god dialog med de lokale virksomheder

Ved kommunale udbud kan kommunen med fordel inddrage lokale håndværker- og industriforeninger, erhvervsforeninger etc., som kender til områdets virksomheder, mulige praktikpladser m.v. Ved hjælp af den dialog kan klausuler formuleres, så de reelt skaber praktikpladser i lokalområdet.

Undlad krav om ekstra lærlinge

Hvis klausulen indeholder krav om nye eller ekstra lærepladser, medfører det unfair konkurrence ift. de virksomheder, der i forvejen uddanner lærlinge – uanset om der er krav om klausuler. SMVdanmark anbefaler derfor, at klausulerne ikke indeholder krav om nye lærepladser, men også tæller de lærepladser med, der er i virksomheden i forvejen. 

Sociale klausuler eller uddannelsesklausuler

Nogle klausuler handler om lærepladser, andre klausuler handler om fx virksomhedspraktikker eller løntilskudsjob. SMVdanmark anbefaler, at de klausultyper holdes adskilt. Ansvaret for at hjælp ledige i beskæftigelse skal ikke lægges på virksomheder, der byder på kommunale opgaver. Det ansvar skal fordeles på alle virksomheder i lokalområdet – også virksomheder, der ikke byder på kommunale opgaver.

Klausulerne kan være kontraproduktive

Når et udbud indeholder en klausul, er der en risiko for, at de virksomheder, der konsekvent ansætter lærlinge, venter med at ansætte den næste lærling, til en offentlig opgave er i hus. På den måde kan klausulen virke modsat hensigten.

Gør klausulerne enkle

Udbud er svære at læse og gennemskue. Sørg derfor for at formulere klausulerne enkelt, så det bliver overskueligt og klart, hvad virksomhederne forpligtes på.

Brug faste beløb og tidsrammer

Klausuler er ikke velegnede på alle udbud. SMVdanmark anbefaler derfor, at offentlige bygherre har klare økonomiske og tidsmæssige kriterier for, hvornår et udbud skal indeholde en uddannelsesklausul, og hvornår en klausul ikke giver mening.

Saglighed, ikke-diskrimination og konkrete vurderinger

Uddannelsesklausuler skal begrundes sagligt i hvert enkelt tilfælde, og de må ikke være diskriminerende. SMVdanmark anbefaler, at alle udbud vurderes konkret i forhold til, om en uddannelsesklausul giver mening. Udbuddet kan være så begrænset i omfang eller indhold, at  den ikke giver mulighed for at ansætte eller beskæftige en lærling.

Find de gode råd til effektive klausuler her.