Menu

Vi arbejder for

02. april 2019  
Bedre produktivitet og konkurrenceevne via digitalisering.

Digitalisering er en vigtig del af de små og mellemstore virksomheders hverdag. Dels er digitalisering en vigtig del af selve forretningen, dels kan den lette virksomhedens administrative byrder. Men it kan være svært at håndtere for mange SMV’er. Skal man markedsføre sig på nettet; skal man købe nye dyre systemer, eller kan man nøjes med billigere cloud-løsninger; og hvad kan en smartphone bruges til i forholdet til kunderne? Spørgsmålene er således mange og komplicerede, og derfor har mange virksomheder brug for professionel assistance. For der er nemlig ingen tvivl om, at de virksomheder, der er længst fremme med at implementere it-løsninger, vil være langt stærkere rustet til fremtidig vækst end virksomheder, der halter bagud på it-området.  

Stadig flere obligatoriske indberetninger foregår via digitale løsninger. SMVdanmark arbejder for, at overgangen og brugen er så let og omkostningsfrit som muligt for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt, at de digitale redskaber bruges til at minimere de administrative byrder for såvel virksomhederne som samfundet generelt. Der bør hele tiden ske en udvikling af de digitale løsninger, så brugervenligheden bliver så optimal som mulig.

Fuld fart på den offentlige digitaliseringsproces

Handler man med den offentlige sektor kan fakturering og betalinger i dag kun ske via digital kommunikation, tilsvarende kan refusioner af f.eks. sygedagpenge m.v. også kun ske via digitale løsninger.

Digitaliseringen af den offentlige sektor er imidlertid kun lige startet, og frem til 2020 vil en lang række andre erhvervsrelaterede processer blive digitaliseret. Det drejer sig f.eks. om byggesagsbehandlingen.
SMVdanmark er i tæt dialog med staten og kommunerne om den digitale proces, og vi arbejder på, at løsningerne bliver så brugervenlige og billige som overhovedet muligt.

Selv om enkelte digitaliseringsprocesser har været født med større eller mindre skønhedsfejl og givet store omstillingsproblemer for alle parter, er det SMVdanmarks generelle opfattelse, at den offentlige digitalisering er med til at øge erhvervslivets samlede produktivitet og konkurrenceevne.

Hotline og support til offentlige digitale løsninger optimeres

Det er vigtigt, at der sikres en ordentlig hotline til brugerne af de digitale løsninger, som hurtigst muligt kan hjælpe den enkelte videre, samtidig med at hotline er tilgængelig for brugerne – også uden for normal åbningstid. SMVdanmark ser fordele i, at der etableres en fælles supportfunktion til de digitale løsninger, som kan identificere det konkrete problem, hvad enten problemet består i forkert brug, eller at systemet er fejlbehæftet eller midlertidig nede.

Information om tiltag på det digitale område målrettes og når ud til brugerne

Forståelse for og brugen af digitale løsninger sker bedst ved fyldestgørende information om de digitale løsninger og konkrete tiltag. Oftest er der stor forståelse for ændringer, når den enkelte bruger føler sig velorienteret om nye tiltag. Derfor er det vigtigt, at relevant informationsmateriale målrettes de virksomheder og brugere, som en given ændring eller digital løsning vedrører.

SMVdanmark arbejder aktuelt for:

Fuld fart på den offentlige digitaliseringsproces.
Hotline og support til offentlige digitale løsninger optimeres.
Information om tiltag på det digitale område målrettes og når ud til brugerne.
Vi har en kontinuerlig dialog med Erhvervsstyrelsen om VIRK.dk.
VIRK.dk er virksomhedernes personaliserede indgang til det offentlige.
Der skal være et særligt fokus på virksomheder uden specielle IT-kompetencer.

Vi har en kontinuerlig dialog med Erhvervsstyrelsen om VIRK.dk

Der skal løbende følges op på udviklingen af VIRK.dk. Gennem Interessentgruppen for Erhvervslivet under Erhvervsstyrelsen bidrager SMVdanmark med forslag til udvikling og forbedring af VIRK.dk. Gennem tæt dialog med medlemsvirksomhederne indsamles der forslag til forbedringer på VIRK.dk.

VIRK.dk er virksomhedernes personaliserede indgang til det offentlige

VIRK.dk skal være virksomhedernes indgang til det offentlige, hvor den enkelte virksomhed får adgang til alt relevant information fra det offentlige og adgang til alle relevante indberetningsløsninger mv.

Der skal være et særligt fokus på virksomheder uden specielle it-kompetencer

Alle virksomheder skal sikres optimale betingelser for at gøre brug af de offentlige digitale løsninger.