Menu

Vi arbejder for

SMVdanmark arbejder for, at det skal være nemt for små og mellemstore virksomheder at drive virksomhed i Danmark. Derfor skal administrative byrder minimeres.
Administrative byrder fjerner fokus fra at kunne drive og udvikle sin virksomhed. Hårde økonomiske tider kræver fokus på effektivisering og udvikling af virksomheden. Mange ledere af små og mellemstore virksomheder har svært ved at finde tid til udvikling af deres virksomhed, da de tilbringer stadig mere tid med administrativt arbejde.
 
En reduktion af administrative byrder fra det offentlige vil frisætte tid til at udvikle virksomheden og dermed skabe grundlag for vækst. Herudover er der brug for en markant og samlet indsats for at styrke SMV’ernes kompetencer og muligheder for udvikling og vækst.

SMVdanmark arbejder aktuelt for:

I arbejdet for at minimere de administrative byrder er det vigtigt at identificere netop de byrder, hvor skoen trykker mest, og oplevelsen af en byrder er størst. Oftest er de største frustrationer forbundet med de ting, som ikke giver mening eller værdi for den enkelte virksomhed. Det er nødvendigt at være konkret, både i forhold til selve byrden, og i forhold til om det giver mening for virksomheden at udføre det arbejde, byrden kræver.

De bedste eksempler på krævende byrder kommer fra de små og mellemstore virksomheders dagligdag, og derfor kvalificeres vores arbejde ved et tæt samspil mellem medlemmerne og SMVdanmark.

Når oplevelsen af administrative byrder skal lettes, er det vigtigt at have fokus på processer og forholde sig til den måde som ledere i de små og mellemstore virksomheder driver deres forretning. Det nytter sjældent noget at justere lidt på reglerne hist og her. Det er vigtigt, at man tager ordentligt livtag med udfordringerne, så det løfter byrderne væk fra den enkelte virksomhed. Derfor arbejder vi for, at hele processer, lovning mv. bliver gennemgået i forhold til lempelser af byrder.

Identificering af konkrete administrative byrder.

I arbejdet for at minimere de administrative byrder er det vigtigt at identificere netop de byrder, hvor skoen trykker mest, og oplevelsen af en byrder er størst. Oftest er de største frustrationer forbundet med de ting, som ikke giver mening eller værdi for den enkelte virksomhed. Det er nødvendigt at være konkret, både i forhold til selve byrden, og i forhold til om det giver mening for virksomheden at udføre det arbejde, byrden kræver.

At få eksempler på byrder fra virksomhederne.

De bedste eksempler på krævende byrder kommer fra de små og mellemstore virksomheders dagligdag, og derfor kvalificeres vores arbejde ved et tæt samspil mellem medlemmerne og SMVdanmark.

At byrderne skal ses i en større sammenhæng.

Når oplevelsen af administrative byrder skal lettes, er det vigtigt at have fokus på processer og forholde sig til den måde som ledere i de små og mellemstore virksomheder driver deres forretning. Det nytter sjældent noget at justere lidt på reglerne hist og her. Det er vigtigt, at man tager ordentligt livtag med udfordringerne, så det løfter byrderne væk fra den enkelte virksomhed. Derfor arbejder vi for, at hele processer, lovning mv. bliver gennemgået i forhold til lempelser af byrder.

SMVdanmark repræsenterer SMV'erne i: