Menu

Vi arbejder for

24. april 2019  
Èn indgang for erhvervsservice med lettere erhvervsservice.

SMVdanmark arbejder på, at kommunerne skal oprette én erhvervsindgang for deres virksomheder. Det er vigtigt, at du som virksomhed ikke bliver sendt rundt i systemet, men kan ringe til det samme nummer, hvor en fast tovholder hjælper dig med dine spørgsmål.

Den nye platform på www.virksomhedsguiden.dk kan hjælpe dig med mange af dine spørgsmål, men erhvervslivet skal kunne henvende sig til kompetente medarbejdere i kommunen, der kan hjælpe virksomheden videre.

SMVdanmark kæmper for at sikre den bedst mulige lokale erhvervsservice for SMV'er.

Målet er at skabe større overblik over de kommunale erhvervstilbud, lette sagsbehandlingen og reducere de administrative byrder for virksomhederne. Der bør i alle kommuner være en god servicekultur og dialog med erhvervslivet, så man i fællesskab kan sikre kvaliteten af samarbejdet mellem myndighed og virksomhed.