Menu

Vi tilbyder

29. april 2019  
Gennem samarbejde kan mindre virksomheder i fællesskab opnå en styrke, som gør det muligt at udføre andre og større opgaver, end den enkelte virksomhed selv kan klare. Et konsortium er et formaliseret samarbejde om én konkret opgave.