SMVdanmarks vurdering af handelsaftalen

Menu

Vi tilbyder

SMVdanmark deltog mellem jul og nytår i et møde med med Jeppe Kofoed, Morten Bødskov, Rasmus Prehn, Michael Dittmer, Henrik Behring Lisberg, Lars Thuesen samt repræsentanter fra ministerier, styrelser, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.

Nu er en ny handelsaftale en realitet

De vigtigste udmeldinger fra ministre og embedsmænd:

  • Vi undgår told og kvoter, så det britiske marked er fortsat privilegeret - ligesom Norge - men vi må regne med stort bureaukrati.
  • Produkter og ydelser med stor importandel fra Kina og andre tredjelande vil blive ramt af told og kvoter p.g.a. regler om oprindelsesland.
  • Brancher, der er stærkt integrerede i internationale værdikæder, som f.eks. bilindustri, der for en stor del er japansk ejet, vil ligeledes blive hårdt ramt af tolden, fordi importindholdet fra tredjelande er stort.
  • SMVdanmark og medlemmerne blev bedt om at holde nøje øje med om reglerne overholdes. Hvis det ikke sker eller I oplever uhensigtsmæssige regler og sagsbehandling kan vi få det taget op. Kontakt os derfor meget gerne og hurtigt, hvis du oplever problemer.
  • Aftalen skal håndhæves i specielt ”partnerskabsråd”.
  • Stor tilfredshed med at alle EU-lande holdt sammen trods mange britiske forsøg på at dele og herske.
  • Aftalegrundlaget er varigt, men ikke statisk. Det vil løbende blive analyseret og justeret.
  • Der vil ske en afpolitisering af Brexit undtagen i Skotland, som vil have ny folkeafstemning.

 

SMVdanmarks vurdering

Det er positivt, at vi nu har undgået told og kvoter, men SMV slipper ikke for en masse papirarbejde ved Storbritanniens udtræden af EU! SMV vil alt andet lige blive hårdest ramt af det bøvl og de omkostninger, som følger med aftalen, fordi der er en mindre omsætning og indtjening til at dække det. Vi risikerer derfor, at mange SMV, for hvem eksporten til UK er sekundær, vil opgive at eksportere dertil. Udsigterne for britisk økonomi er en nedgang i BNP/capita på knapt 5% i de kommende år. Det vil indvirke negativt på efterspørgslen i markedet og gøre det endnu mindre attraktivt for nye og små eksportører.

 

Den enkelte SMV’s eksport har ikke nogen nævneværdig betydning for dansk økonomi, men hvis der er mange, der dropper det britiske marked, vil det få stor betydning både på kort, men især på længere sigt. Storbritannien er vores 4. største eksportmarked og hvis mange SMV opgiver at blive eller komme ind på markedet, vil det skabe et stort hul i vækstlaget i den danske UK eksport. Det vil få stor betydning ikke bare kommercielt, men også kulturelt og politisk for et marked der var Danmarks største i starten af 1960’erne. SMVdanmark anbefaler derfor regeringen at gøre en ekstra indsats for at lette SMV gennem bureaukratiet her i starten, hvor de skal lære at gribe tingene anderledes an. Regeringen har gjort en stor indsats for at informere og støtte danske SMV, så de var bedst muligt forberedt til et hvilket som helst Brexit og nu er det om at ”keep up the good work”, så de sidste par års arbejde ikke skal være spildt.

 

Samtidig er det vigtigt, at der skabes ekstra incitamenter for SMV til at holde det kommercielle samarbejde med UK ved lige. Der bør allokeres ekstra midler til eksportfremstød til UK i de kommende år, ligesom det tidligere blev gjort på det russiske marked i forbindelse med Krim konflikten og ved fokuseringen på det sydtyske vækstmarked efter finanskrisen.

Læs mere om hvad aftalen betyder for dig

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Efter indgåelse af Brexit-handelsaftalen 24. december 2020, vil en lang række danske virksomheder op..

Har du behov for eksportdokumenter?

ATA-Carnet eller certifikat?

ATA-Carnet eller certifikat?

ATA-Carnet: SMVdanmark har bemyndigelse til at udstede ATA-Carneter, oprindelsescertifikater og påte..

Priser & Kontorer

Priser & Kontorer

Prisen på et ATA Carnet afhænger af værdien på de varer, der rejses med. SMVdanmark kan levere dine..

Få 50% rabat som medlem af SMVdanmark

Bestil online på Eksport.SMVdanmark.dk

Bestil online på Eksport.SMVdanmark.dk

På vores eksportportal kan du både bestille ATA-Carneter og oprindelsescertifikater - og hvis du ikk..

Ja tak, jeg vil gerne indmelde mit firma

Ja tak, jeg vil gerne indmelde mit firma

Udfyld og send din ansøgning i dag - som medlem får dit firma hurtigt adgang til rådgivning og konta..