Inkasso mv.

Hvis en kunde ikke betaler forfaldne regninger, har den virksomhed, som har udstedt regningen, flere handlemuligheder.

Hvis en kunde ikke betaler forfaldne regninger, har den virksomhed, som har udstedt regningen, flere handlemuligheder.