Menu

Vi tilbyder

26. april 2019  
Formålet med konkurrenceloven er at fremme den frie konkurrence i samfundet. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgave at håndhæve konkurrenceloven.