Menu

Vi tilbyder

07. juni 2019  
I dansk ret findes der ikke en generel regel, der giver medarbejdere ret til løn under sygdom. Det afhænger derfor af, om medarbejderen er funktionær, overenskomstansat eller har en individuel aftale om løn under sygdom. Visse medarbejdere har ikke ret til fuld løn under sygdom, men vil kun være berettigede til sygedagpenge. Er du i tvivl om, hvorvidt din medarbejder er funktionær, så læs mere her.