TV-overvågning på arbejdspladsen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at TV-overvåge arbejdspladsen eller dele heraf, skal du oplyse medarbejderne om videoovervågningen.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at TV-overvåge arbejdspladsen eller dele heraf, skal du oplyse medarbejderne om videoovervågningen.

Der er to regelsæt, når det kommer til TV-overvågning. Du skal som arbejdsgiver både overholde TV-overvågningsloven og GDPR-lovgivningen. Denne artikel vil fokusere på TV-overvågningsloven, og hvordan de ansatte skal informeres herom. Hvordan TV-overvågningen må arkiveres, behandles og videregives i henhold til GDPR vil blive gennemgået i en anden artikel.

SMVdanmark har udarbejdet en formular, du kan udfylde, når du skal informere dine medarbejdere om TV-overvågning på arbejdspladsen.

3 betingelser
Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt, førend du kan indføre TV-overvågning på arbejdspladsen:

  1. Formålet skal være driftsmæssigt
  2. Det må ikke være krænkende for de ansatte
  3. Der skal søges opnået en aftale med de ansatte

For enkeltmandskontorer gælder dog i henhold til straffeloven, at TV-overvågning ikke må ske uden den ansattes samtykke. Her er det altså ikke nok blot at informere om TV-overvågningen.

Formål
Du skal give dine medarbejdere meddelelse om formålet med TV-overvågningen. Der skal som minimum være et driftsmæssigt formål, men er det også grundet i hensyn til kunder eller tyveri, kan du også krydse dette af i formularen.

Ikke krænkende
Du må ikke overvåge de ansatte i intime situationer, f.eks. hvis der er omklædning på arbejdspladsen. Du skal også undgå at overvåge i frokoststuen, kantinen eller hvor medarbejderne ellers holder pause. Du må desuden heller ikke anvende overvågningen til at holde øje med, om dine medarbejdere “gør deres arbejde godt nok”, hvis ikke du har informeret dem om, at det er et formål med tv-overvågningen. Hvis du vælger at have dette som et formål, er der nogle ansættelsesretlige regler, der også kommer i spil, hvor det måske i henhold til dette vil være i strid med de ansættelsesretlige principper. Derfor anbefaler vi, at du som minimum rådfører dig med os, førend du beslutter dig for denne del.

Aftale
Ordlyden hedder blot, at du skal “forsøge at opnå en aftale” med dine ansatte. Du skal derfor sætte dig ned med dine ansatte og tale behovet for videoovervågning igennem. Du skal her forsøge at få dem til at sige “ja” til, at du må foretage videoovervågning.

Det er ikke et krav, at I opnår en aftale om TV-overvågning, men det er et krav, at du har forsøgt på at opnå dette.  Uanset om du opnår en aftale med dine medarbejdere eller ej, så kan vores formular anvendes.

Videregivelse til politiet
I formularen er skrevet, hvornår videooptagelserne kan videregives til andre. Dette skal i henhold til loven fremgå af informationen til dine ansatte.

I henhold til TV-overvågningslovens § 4 c, kan videooptagelserne kun videregives, hvis

  • Medarbejderen giver sit udtrykkelige samtykke
  • Videregivelsen følger af lov eller
  • Videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed
  • Andre end de ansatte der har adgang til arbejdspladsen

Hvis andre har adgang til arbejdspladsen, såsom kunder, rengøringspersonale, vagter eller lignende, skal du ved skiltning eller anden tydelig måde oplyse om, at området er TV-overvåget.

Hvis du har rengøringspersonale eller andre, som regelmæssigt har deres gang på arbejdspladsen, skal de også oplyses om formålet med TV-overvågningen samt mulighederne for videregivelse på samme vilkår som dine ansatte.

Personalehåndbog
Hvis du har en personalehåndbog eller lignende, kan formularen indgå som en del af denne, hvor medarbejderen ikke behøver kvittere for modtagelsen. Det behøver altså ikke være et særskilt bilag til ansættelseskontrakten.

Hvornår skal du informere dine ansatte?
Informationen angående TV-overvågning skal være forudgående. Det betyder, at du skal sørge for, at nyansatte får informationen senest deres første arbejdsdag. Det kan også være, at en medarbejder der har været vant til at arbejde i et ikke-overvåget område skal arbejde i et TV-overvåget område. Så skal medarbejderen også have besked, inden denne begynder at arbejde i det nye område.

Hvis du først nu skal til at installere TV-overvågning, skal du informere dine ansatte, inden du tænder for kameraerne.

LO (nu FH) og DA har indgået en aftale om kontrolforanstaltninger. Er du omfattet af Hovedaftalen mellem DA og FH, skal dine medarbejdere informeres om TV-overvågningen senest 6 uger før, den påbegyndes. Du kan læse selve  aftalen her.