Menu

Vi tilbyder

03. oktober 2019  
Efter flere årtiers kamp mod annoncehajer fik SMVdanmark i foråret 2011 rettet et lammende slag mod de annoncehajer, der i årtier har plaget især Danmarks små og mellemstore virksomheder.

Annoncehajer presset i knæ

SMVdanmark har tidligere og stærkere end nogen andre organisationer sat fokus på problemet - og det er der kommet gode resultater ud af.

Grunden til, at det blev SMVdanmark (dengang Håndværksrådet), der tog kampen mod annoncehajer op er, at mange mindre ervervsdrivende kontaktede Håndværksrådet for råd om, hvad de skulle gøre. På grund af det overvældende antal henvendelser besluttede Håndværksrådet at iværksætte en kampagne for at bekæmpe annoncehajerne. Det var således Håndværksrådet, der stod bag de politianmeldelser, der førte til lange fængselsstraffe for bedrageri mod de største annoncehajer og deres ledende sælgere. Politianmeldelserne og straffesagerne blev blandt andet til på baggrund af Håndværksrådets systematiske indsamling af oplysninger om annoncehajernes fremgangsmåder og deres ofre. Oplysninger som Håndværksrådet fik gennem tusindvis af rådgivningssamtaler med virksomheder, der havde kontaktet Håndværksrådets hotline mod annoncehajer.

Politi og anklagere afviste bedragerisager

Selvom flere virksomheder gennem årene er blevet franarret mange hundrede tusinde kroner, nægtede både Politiet og anklagemyndigheden gennem flere år at rejse sag mod annoncehajerne. Det skete med henvisning til, at annoncehajernes ofre selv burde have lugtet lunten og ikke burde have ladet sig snyde. En grundig og langvarig indsats fra SMVdanmarks (daværende Håndværksrådets) jurister fik dog overbevist myndighederne om, at der burde rejses sigtelse, og SMVdanmarks jurister leverede et betydeligt materiale til retssagen.

Domme

22. marts 2011 blev fem annoncehajer idømt samlet næsten seks års fængsel for bedrageri, og det skete efter en politianmeldelse fra SMVdanmark. Dommen betyder, at problemet med annoncehajer er stærkt reduceret.

Straf til sælgere varslede nye tider

Både to af hovedmændene og tre sælgere fra de mest aktive annoncehaj-firmaer blev dømt. Især dommen over sælgerne markerede et vendepunkt i kampen mod annoncehajer, fordi sælgerne ikke længere vil kunne påstå, at de ikke vidste, deres vildledende salgsmetoder var ulovlige.

Markant færre bedrageriforsøg

Dommen markerede slutningen på en periode, hvor de mest aktive annoncehajer havde tjent mange millioner på bedrageri og psykisk terror over for særligt små og mellemstore erhvervsdrivende. Efter dommen har SMVdanmarks gratis juridiske rådgivningslinje mod annoncehajer, ”Hajtelefonen”, oplevet et brat fald i henvendelser fra virksomheder, der bliver kontaktet af fupfirmaerne.

Annoncehajer kom på dagsordenen 

På opfordring fra SMVdanmark informerede Erhvervsstyrelsen systematisk nye virksomheder om truslen fra annoncehajer, og SMVdanmark samarbejdede med bl.a. Politiet og Forbrugerombudsmanden om at overvåge området og træffe nye foranstaltninger, hvis annoncehajerne igen blev aktive. SMVdanmarks jurister rådgav samtidig EU Kommissionen om indsatsen mod europæiske grænseoverskridende annoncehajer.

Det generelle billede, som SMVdanmark ser det, er, at de domme, der er givet til annoncehajer de senere år, har sendt et signal om, at det ikke er gratis at snyde sagesløse virksomheder ved at sælge værdiløse annoncer ved hjælp af aggressiv og vildledende markedsføring – og budskabet er delvist blevet forstået af annoncehajerne. En del af de gamle kendte annoncehajer er lukket, andre har slået sig på andre fupnumre, mens få kører videre som før.

Det er SMVdanmarks opfattelse, at omfanget af problemerne med annoncehajer er blevet mindre. Den megen fokus på området har gjort virksomhederne mere opmærksomme, så de i højere grad formår at sige fra, inden det går rigtig galt.