ABService

ABService 2003 (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) er et standardiseret aftalegrundlag, der kan anvendes ved udlicitering af offentlig serviceopgaver.

ABService 2003 (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) er et standardiseret aftalegrundlag, der kan anvendes ved udlicitering af offentlig serviceopgaver.