Menu

Vi tilbyder

29. april 2019  
ABService 2003 (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) er et standardiseret aftalegrundlag, der kan anvendes ved udlicitering af offentlig serviceopgaver.