Menu

Vi tilbyder

Vi har tidligere bragt en artikel ud om vanvidsbilisme, herunder en tro- og loveerkæring samt aftalevilkår. Vi har i mellemtiden fået udarbejdet to forskellige allonger til ansættelseskontrakterne til de medarbejdere, der bruger én af virksomhedens biler.

Den ene allonge er henvendt til de virksomheder, der har en kundebil i deres varetægt, f.eks. et værksted. Den anden allonge er til de, der kun har virksomhedens egne biler (eventuelt leasede biler) i deres varetægt.

Du kan hente allongerne her.

Allongen kan bruges i stedet for tidligere fremsendte tro- og loveerklæring samt aftalevilkår. Vi anbefaler stadig, at I ved udlån, udleje eller prøvekørsel får jeres kunder til at underskrive tro- og loveerklæring samt aftalevilkår. Vi anbefaler, at I sammen med allongen indhenter straffeattest på jeres medarbejdere. Det er dog først planlagt, at overtrædelser af færdselsloven skal fremgå af straffeattesten til efteråret 2021, hvorfor der i de kommende måneder vil være en form for vacuum, hvor retsstillingen er usikker. Vi anbefaler, at I både indhenter straffeattesten nu og til efteråret, når den nye protokol får virkning.

Som nævnt ved tidligere fremsendte artikel, tro- og loveerklæring og aftalevilkår, så er vi jo ikke sikre på, at dette holder 100 %, da det ikke har været afprøvet ved domstolene endnu. Vi ved derfor ikke, hvilken linje de lægger, men dette er det bedste at gøre lige nu.

Vil min bil altid blive konfiskeret, når føreren kører vanvidskørsel?

Udgangspunktet er ja! Undtagelsen er, hvis det vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb i din ejendomsret.

Hvordan sikrer du dig så som arbejdsgiver eller udlejer af en bil, at bilen ikke bliver konfiskeret grundet førerens lovovertrædelse?

Hvis du ejer en bil, som du enten udlejer, leaser eller udlåner til en anden fører, og vil sikre dig bedst muligt mod at få konfiskeret din bil, er det nødvendigt, at du lærer føreren at kende på forskellige områder, herunder tidligere straffe og førerens økonomi.

Straffeattest og tro- og loveerklæring

Transportministeriet mener, at en ejer af en bil bør forvente, at en fører, der tidligere er straffet i henhold til færdselsloven, vil begå en ny lovovertrædelse. Når du udlejer, udlåner eller lader en kunde prøvekøre din bil, skal du derfor sikre dig, at føreren ikke tidligere har overtrådt færdselslovens bestemmelser om vanvidskørsel.

Som arbejdsgiver kan du indhente førerens private straffeattest, hvor færdselsovertrædelser fra efteråret 2021 vil fremgå. Hvis du skal udlåne eller udleje en bil for en kort periode, er det måske i overkanten at bede kunden om at fremvise straffeattest. Her kan du i stedet anvende en tro- og loveerklæring, hvor føreren skal underskrive, at vedkommende ikke tidligere har begået bestemte, relevante lovovertrædelser. Du kan se et eksempel på en tro- og loveerklæring her.

 

Undersøge førerens økonomi

For at undgå konfiskering af bilen, skal du desuden undersøge førerens økonomi. Hvis det er helt umuligt for dig at få erstattet tabet hos føreren, kan det være et argument mod konfiskation af bilen. Det vil dog være undtagelsen, og det forventes, at det først og fremmeste er tilfælde af førerens død eller konkurs, hvor førerens bo ikke kan dække kravet, som efter omstændighederne kan være nok til at fravige udgangspunktet om konfiskation.

Det er endnu uvist, hvordan arbejdsgiveren, sælgeren eller mekanikeren skal undersøge sin ansattes eller sin kundes økonomiske forhold, for at beskytte sig selv bedst muligt mod konfiskation af sin bil.

Hvad er konsekvensen ved konfiskation af bilen?

Hvis konfiskationen opretholdes af en domstol, bliver din bil solgt og pengene ryger i statskassen.

Hvis din bil bliver konfiskeret, når det er en anden, der er fører af bilen, vil du have et økonomisk krav på bilens værdi mod føreren. Du vil kunne rette erstatningskravet mod føreren af bilen under straffesagen, så du trods alt slipper for selv at lægge sag an mod føreren. Desuden vil du under sagen om konfiskation få beskikket en advokat på statens regning, som kan hjælpe dig både med at argumentere imod konfiskation, men også med at rejse erstatningskrav mod føreren.

 

Hvordan sikrer jeg mig muligheden for erstatning?

Du kan i aftalen med føreren af bilen, hvad end det er i ansættelseskontrakten, separat aftale eller låne-/lejekontrakten med kunden opstille særlige vilkår angående konfiskation, så føreren af bilen vedkender sig at være erstatningsansvarlig, hvis den konfiskeres. Samtidig kan der indarbejdes en fuldbyrdelsesklausul, så du kan inddrive kravet direkte ved fogedretten uden at skulle vente på at erstatningssagen kan gennemføres sammen med straffesagen. Du kan se et eksempel på disse aftalevilkår her.

Hvis føreren af bilen er insolvent og altså ingen penge har, står du som ejer af bilen desværre meget, meget dårligt og det økonomiske tab lander i sidste ende hos dig.

Det bedste du kan gøre for at sikre dig mod konfiskation af din bil er defor, at:

  • se førerens straffeattest eller lade føreren underskrive en tro- og loveerklæring,
  • undersøge førerens økonomiske forhold, og
  • lave aftalevilkår, hvori der står at føreren bliver erstatningspligtig ved konfiskation og at forholdet kan fuldbyrdes direkte ved fogedretten

 

Hvis du har flere spørgsmål til dette, så ring på +45 33932000 eller skriv en e-mail til smv@smvdanmark.dk.

 Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen,..