Menu

Vi tilbyder

"Det er alle pengene værd og meget mere. Uddannelsen er veltilrettelagt og gør stoffet forståeligt og håndgribeligt. En klar anbefaling, også for mellemledere." Frederik Kyed, KyedByg A/S.

Styrk dig selv som ejerleder - og gør din virksomhed stærkere!

SMVdanmark har hele tiden fokus på at udvikle tilbud, der gør det lettere for dig at drive din virksomhed. Derfor tilbyder vi en praktisk orienteret lederuddannelse, hvor både du som leder og driften af din virksomhed er i centrum.

Ejerlederuddannelsen er et samarbejde mellem en række af SMVdanmarks medlemsorganisationer - og over 150 virksomheder på forløb siden 2016 har givet uddannelsen utroligt gode anmeldelser.

"De kommer vidt omkring alle relevante emner. De giver stof til eftertanke og masser af værktøjer til at udvikle en løbende. Man bør deltage så tidligt i forløbet som muligt og være villig til at arbejde med sig selv. De varmeste anbefalinger herfra."

Mark Egeskov Nielsen

Tag uddannelsen, hvis du vil opnå det, du drømmer om

"Jeg vil helt klart anbefale Ejerlederuddannelsen. Det er en stor øjenåbner for nye som gamle firmaer og ledere. På ingen måder tørt. Kom igang, det gavner alle."

Maleren v/Chanett Petersen

Næste forløb starter i juni 2024

Ejerlederuddannelsen kører nu med to startforløb. Hold 1 starter til sommer med afslutning i december samt opfølgning i maj, og hold 2 starter i efterteråret med afslutning i april samt opfølgning i oktober.

Deltagerne kommer fra forskellige brancher, og det giver en unik mulighed for udveksling af erfaringer på tværs af branchespecifikke forhold. Der går, med andre ord, ikke 'fagsnak' i den.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede nu, hvis du vil med på forløbet, der starter i juni 2024 eller oktober 2024.

Hold 1:

 • Modul 1: 12.-13. juni 2024
 • Modul 2: 28.-29. august 2024
 • Modul 3: 24.-25. september 2024
 • Modul 4: 6.-7. novmeber 2024
 • Modul 5: 2.-3. december 2025
 • Modul 6: 7. maj 2025

Tilmeldingsfrist 29. maj 2024 

Hold 2:

 • Modul 1: 23.-24. oktober 2024
 • Modul 2: 4.-5. december 2024
 • Modul 3: 15.-16. januar 2025
 • Modul 4: 26.-27. februar 2025
 • Modul 5: 9.-10. april 2025
 • Modul 6: 8. oktober 2025

Tilmeldingsfrist 10. september 2024 

Skal du med?

Skriv i kommentarfeltet hvilket hold du ønsker at tilmelde dig.

Hold 1: Tilmeldingsfrist 29. maj 2024

Hold 2: Tilmeldingsfrist 10. september 2024

Tilmeld dig her

Hvad indeholder uddannelsen?

Modul 1: Personligt lederskab

Dit første, vigtige skridt i din ejerlederuddannelse. Du møder underviserne, oplever arbejdsformen og får et klart billede af, hvad det vil sige at deltage på uddannelsen.

Du får svar på mange umiddelbare spørgsmål om ledelse, om uddannelsen og bliver i stand til at beslutte, hvad dit næste skridt skal være. Dette sker blandt andet ved at arbejde med dine mål for virksomheden og for din personlige udvikling.

Indholdet er:

 • Din egen ledelse, mål og retning som ledelsesredskaber
 • Hvad er god ledelse?
 • Du oplever uddannelsens praktiske, engagerende og afvekslende arbejdsform
 • Udvikling af klare mål for dig og din virksomhed
 • Medarbejdernes vilje, ansvar og handlinger mod målene
 • Introduktion til læringspartnerbegrebet
 • Et godt kendskab til de øvrige deltagere - en god start på nye relationer.

Modul 1 er også et introduktionsmodul. Det betyder, at du kan bruge det som en smagsprøve - inden du beslutter, om du vil gennemføre hele uddannelsen.

Modul 2: Kommunikation og motivation

Vi arbejder med generel kommunikationsforståelse og træning af lederen som den gode kommunikator. Din kommunikation er med til at skabe den motivation, du ønsker hos dine ansatte.

Derfor er redskaber til kommunikation og motivation en central del af modulets indhold, ligesom konflikter og håndtering af konflikter er i fokus på dette modul.

På modulet arbejder vi med:

 • Evaluering af ledelse og brug af personprofiler
 • Kommunikationsredskaber og teknikker
 • Motivation i praksis, feedback teknik
 • Konflikthåndtering.

Modul 3: Forretningsledelse og -forståelse

En virksomhed er en organisation, som skal skabe et økonomisk overskud. På modulet afprøver og træner vi en række værktøjer, der kan bruges i det daglige arbejde med at drive og udvikle forretningen.

På modulet arbejder vi med:

 • Budget- og regnskabsindsigt
 • Forretningens nøgletal
 • Kundeoplevelsen
 • Salg og mersalg.

Modul 4: Projekt- og forandringsledelse

En organisation er løbende i udvikling – eller forandring. Det betyder, at du skal kunne håndtere forandringerne i virksomheden for at få noget brugbart ud af udviklingen.

Derudover er lederrollen også i forandring, efterhånden som virksomheden forandrer sig, og du skal som leder være bevidst om, at din rolle ændrer sig.

På modulet arbejder vi med:

 • Ledelse af projekter og opgaver
 • Forandringsledelse i praksis
 • Delegering
 • Opfølgning og effektmåling.

Modul 5: Forretningsplan og gennemførelse

Forretningsplanen er ledetråden for de beslutninger, du tager som leder, og den er fundamentet for din adfærd som leder for forretningen.

Derfor er forretningsplanen en central del af dette kursus, hvor vi binder tingene sammen fra de foregående moduler

Derudover laver du en plan for udvikling i både din egen ledelse og virksomheden, der skal sikre, at udviklingen fortsætter.

På modulet arbejder vi med:

 • Forretningsplan i praksis
 • Redskaber til at gennemføre en forretningsplan
 • Præsentation af eget forandringsprojekt for virksomheden samt plan for gennemførelsen.

Modul 6: Opfølgning og netværk

Modul 6 er et opfølgningsmodul, som oprettes, hvis deltagerne ønsker det. I opfølgningen vil der være fokus på den effekt, lederuddannelsen har haft, hvilke udbytter og indsatser det er mundet ud i, erfaringsdeling med de andre og mulighed for at netværke.

"Jeg er blevet udfordret og kommet ud af min komfortzone flere gange, og fået mere selvtillid i lederrollen. Inspirerende og motiverende undervisning ... alt i alt et fremragende forløb."

Maria, medikom vikarbureau

Udvikling i en virksomhed kræver en ambitiøs og vedholdende ledelse! Derfor tilbyder vi en ejerlederuddannelse særligt skræddersyet danske SMV'ere.

Vores uddannelse har fokus på sammenhængen mellem undervisningen og det der foregår i din virksomhed.

Udgangspunktet er din hverdag i praksis, hvor korte oplæg kan henføres til konkrete situationer i din daglige ledelse. Vi bruger dine egne holdninger og viden - og forventer, at du byder ind med dine erfaringer.

Vi lærer forskelligt - mange af os lærer ved at være aktive, løse opgaver og i øvrigt ved at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene.

Uddannelsen bliver gennemført med afveksling og bruger mange forskellige metoder. Aktivitet vil blive prioriteret fremfor stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen og i sving. Vi lover faktisk, at det bliver både sjovt, spændende og samtidig lærerigt.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater og relationer.

Resultater betyder bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle medarbejdere.

Relationer er det, der sker mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og ledelsen samt ikke mindst i forhold til kunder eller potentielle kunder.

Gode relationer giver mulighed for at motivere medarbejderne og sikre deres trivsel – og samtidigt undgås dyre konflikter.

Hvorfor uddannelse som ejerleder?

Udvikling i en virksomhed kræver en ambitiøs og vedholdende ledelse! Derfor tilbyder vi en ejerlederuddannelse særligt skræddersyet danske SMV'ere.

Vores uddannelse har fokus på sammenhængen mellem undervisningen og det der foregår i din virksomhed.

Udgangspunktet er din hverdag i praksis, hvor korte oplæg kan henføres til konkrete situationer i din daglige ledelse. Vi bruger dine egne holdninger og viden - og forventer, at du byder ind med dine erfaringer.

Hvordan foregår det?

Vi lærer forskelligt - mange af os lærer ved at være aktive, løse opgaver og i øvrigt ved at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene.

Uddannelsen bliver gennemført med afveksling og bruger mange forskellige metoder. Aktivitet vil blive prioriteret fremfor stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen og i sving. Vi lover faktisk, at det bliver både sjovt, spændende og samtidig lærerigt.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater og relationer.

Resultater og relationer

Resultater betyder bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle medarbejdere.

Relationer er det, der sker mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og ledelsen samt ikke mindst i forhold til kunder eller potentielle kunder.

Gode relationer giver mulighed for at motivere medarbejderne og sikre deres trivsel – og samtidigt undgås dyre konflikter.

Download praktisk information her

Alle informationer om Ejerlederuddannelsen - også det praktiske - er samlet i een PDF, som du kan downloade her.

Uddannelsen gennemføres af dygtige undervisere - Ole Nielsen og Michael Jensen. Begge har mange års erfaringer med praktiske lederuddannelser til små og mellemstore virksomheder. 

Ole Nielsen har sammen med Michael Jensen stået for Ejerlederuddannelsen - og kender hverdagens udfordringer og vigtigheden af at fokusere på praktiske løsninger.

Ole og Michael fortæller gerne om uddannelsen på f.eks. en generalforsamling, et bestyrelsesmøde e.lign. Kontakt Ole Nielsen på ole@ledelse-medvilje.dk eller telefon 40 88 37 84 - eller Michael Jensen på mj@inzpirator.dk eller telefon 51 24 07 86.

Undervisere med indsigt og erfaring

Uddannelsen gennemføres af dygtige undervisere - Ole Nielsen og Michael Jensen. Begge har mange års erfaringer med praktiske lederuddannelser til små og mellemstore virksomheder. 

Om Ole og Michael

Ole Nielsen har sammen med Michael Jensen stået for Ejerlederuddannelsen - og kender hverdagens udfordringer og vigtigheden af at fokusere på praktiske løsninger.

Kontakt underviserne

Ole og Michael fortæller gerne om uddannelsen på f.eks. en generalforsamling, et bestyrelsesmøde e.lign. Kontakt Ole Nielsen på ole@ledelse-medvilje.dk eller telefon 40 88 37 84 - eller Michael Jensen på mj@inzpirator.dk eller telefon 51 24 07 86.