SMV Ejerlederuddannelsen

"Det er alle pengene værd og meget mere. Uddannelsen er veltilrettelagt og gør stoffet forståeligt og håndgribeligt. En klar anbefaling, også for mellemledere." Frederik Kyed, KyedByg A/S.

Styrk dig selv som ejerleder - og gør din virksomhed stærkere!

SMVdanmark har hele tiden fokus på at udvikle tilbud, der gør det lettere for dig at drive din virksomhed. Derfor tilbyder vi en praktisk orienteret lederuddannelse, hvor både du som leder og driften af din virksomhed er i centrum.

Ejerlederuddannelsen er et samarbejde mellem en række af SMVdanmarks medlemsorganisationer - og over 150 virksomheder på forløb siden 2016 har givet uddannelsen utroligt gode anmeldelser.

"De kommer vidt omkring alle relevante emner. De giver stof til eftertanke og masser af værktøjer til at udvikle en løbende. Man bør deltage så tidligt i forløbet som muligt og være villig til at arbejde med sig selv. De varmeste anbefalinger herfra."

Mark Egeskov Nielsen

Det har virkelig givet meget - både fagligt og menneskeligt!

"Jeg vil helt klart anbefale Ejerlederuddannelsen. Det er en stor øjenåbner for nye som gamle firmaer og ledere. På ingen måder tørt. Kom igang, det gavner alle."

Maleren v/Chanett Petersen

Det siger deltagerne fra 2021-22-holdet om kurset:

 • Lars, Lars Nedergaard Holding: Netværket er det halve af det her kursus.
 • John, CAWO Byg: Jeg har været meget imod MUS-samtaler, men nu har jeg fået værktøjer til at kunne håndtere det. 
 • Martin, ElFyn: Fra at være grøn på ledelse, har jeg nu fået sat nogle mål for mig selv og for virksomheden, og redskaber til at nå derhen.
 • Anders, Dupont: Jeg er ret begejstret for det her kursus ... jeg tænker bare: ”hvorfor har jeg ikke gjort det her for mange år siden?”. 
 • Maria, Medicom Vikarbureau: Personligt er jeg blevet meget bevidst om hvad jeg gør - og bestemt ikke gør, men burde gøre - og fundet ud af, hvad jeg skal arbejde videre på.
 • Andreas, Birch Anlæg: Rart at I har synliggjort mange ting uden at overtænke det – det er jo ikke så svært.

Book din plads nu!

Ejerlederuddannelsen kører én gang årligt - og kun med begrænset antal pladser. Næste kursusrække begynder i efteråret 2023. Vær sikker på din plads - og indsend din tilmelding i dag! Sidste frist 10. september 2023.

Tilmeld dig her

Hvad indeholder uddannelsen?

Modul 1: Personligt lederskab 24.-25. oktober 2023

Dit første, vigtige skridt i din ejerlederuddannelse. Du møder underviserne, oplever arbejdsformen og får et klart billede af, hvad det vil sige at deltage på uddannelsen.

Du får svar på mange umiddelbare spørgsmål om ledelse, om uddannelsen og bliver i stand til at beslutte, hvad dit næste skridt skal være. Dette sker blandt andet ved at arbejde med dine mål for virksomheden og for din personlige udvikling.

Indholdet er:

 • Din egen ledelse, mål og retning som ledelsesredskaber
 • Hvad er god ledelse?
 • Du oplever uddannelsens praktiske, engagerende og afvekslende arbejdsform
 • Udvikling af klare mål for dig og din virksomhed
 • Medarbejdernes vilje, ansvar og handlinger mod målene
 • Introduktion til læringspartnerbegrebet
 • Et godt kendskab til de øvrige deltagere - en god start på nye relationer.

Modul 1 er også et introduktionsmodul. Det betyder, at du kan bruge det som en smagsprøve - inden du beslutter, om du vil gennemføre hele uddannelsen.

Modul 2: Kommunikation og motivation 5.-6. december 2023

Vi arbejder med generel kommunikationsforståelse og træning af lederen som den gode kommunikator. Din kommunikation er med til at skabe den motivation, du ønsker hos dine ansatte.

Derfor er redskaber til kommunikation og motivation en central del af modulets indhold, ligesom konflikter og håndtering af konflikter er i fokus på dette modul.

På modulet arbejder vi med:

 • Evaluering af ledelse og brug af personprofiler
 • Kommunikationsredskaber og teknikker
 • Motivation i praksis, feedback teknik
 • Konflikthåndtering.

Modul 3: Forretningsledelse og -forståelse 16.-17. januar 2024

En virksomhed er en organisation, som skal skabe et økonomisk overskud. På modulet afprøver og træner vi en række værktøjer, der kan bruges i det daglige arbejde med at drive og udvikle forretningen.

På modulet arbejder vi med:

 • Budget- og regnskabsindsigt
 • Forretningens nøgletal
 • Kundeoplevelsen
 • Salg og mersalg.

Modul 4: Projekt- og forandringsledelse 27.-28. februar 2024

En organisation er løbende i udvikling – eller forandring. Det betyder, at du skal kunne håndtere forandringerne i virksomheden for at få noget brugbart ud af udviklingen.

Derudover er lederrollen også i forandring, efterhånden som virksomheden forandrer sig, og du skal som leder være bevidst om, at din rolle ændrer sig.

På modulet arbejder vi med:

 • Ledelse af projekter og opgaver
 • Forandringsledelse i praksis
 • Delegering
 • Opfølgning og effektmåling.

Modul 5: Forretningsplan og gennemførelse 9.-10. april 2024

Forretningsplanen er ledetråden for de beslutninger, du tager som leder, og den er fundamentet for din adfærd som leder for forretningen.

Derfor er forretningsplanen en central del af dette kursus, hvor vi binder tingene sammen fra de foregående moduler

Derudover laver du en plan for udvikling i både din egen ledelse og virksomheden, der skal sikre, at udviklingen fortsætter.

På modulet arbejder vi med:

 • Forretningsplan i praksis
 • Redskaber til at gennemføre en forretningsplan
 • Præsentation af eget forandringsprojekt for virksomheden samt plan for gennemførelsen.

Modul 6: Opfølgning og netværk 8. oktober 2024

Modul 6 er et opfølgningsmodul, som oprettes, hvis deltagerne ønsker det. I opfølgningen vil der være fokus på den effekt, lederuddannelsen har haft, hvilke udbytter og indsatser det er mundet ud i, erfaringsdeling med de andre og mulighed for at netværke.

Priser for medlemmer og ikke-medlemmer

Modul 1: Et introduktionsmodul, som du kan gennemføre som en smagsprøve:

Modul 2-6: Et sammenhængende uddannelsesforløb, som afregnes samlet:

 

10. september 2023

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig inden for fristen, er du velkommen til at kontakte os efterfølgende for at høre, om der er mulighed for deltagelse.

Uddannelsen foregår på 

Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.

Alle priser er inklusiv overnatning og fuld forplejning (undtagen drikkevarer om aftenen) og alle undervisningsmaterialer. Alle priser er dog ekskl. moms.

Få kr. 3.000,- i rabat per ekstra deltager fra samme virksomhed:

Tilmelder din virksomhed 2 eller flere deltagere til samme forløb, kan du fratrække kr. 3.000,- fra prisen per deltager ud over den første - både når det gælder medlemspriser og ikke-medlemspriser - på modul 2-6. 

Modul 1

Modul 1: Et introduktionsmodul, som du kan gennemføre som en smagsprøve:

Modul 2-6

Modul 2-6: Et sammenhængende uddannelsesforløb, som afregnes samlet:

 

Tilmeldingsfrist

10. september 2023

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig inden for fristen, er du velkommen til at kontakte os efterfølgende for at høre, om der er mulighed for deltagelse.

Sted

Uddannelsen foregår på 

Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.

Alt inklusiv

Alle priser er inklusiv overnatning og fuld forplejning (undtagen drikkevarer om aftenen) og alle undervisningsmaterialer. Alle priser er dog ekskl. moms.

Virksomhedsrabat

Få kr. 3.000,- i rabat per ekstra deltager fra samme virksomhed:

Tilmelder din virksomhed 2 eller flere deltagere til samme forløb, kan du fratrække kr. 3.000,- fra prisen per deltager ud over den første - både når det gælder medlemspriser og ikke-medlemspriser - på modul 2-6. 

Udvikling i en virksomhed kræver en ambitiøs og vedholdende ledelse! Derfor tilbyder vi en ejerlederuddannelse særligt skræddersyet danske SMV'ere.

Vores uddannelse har fokus på sammenhængen mellem undervisningen og det der foregår i din virksomhed.

Udgangspunktet er din hverdag i praksis, hvor korte oplæg kan henføres til konkrete situationer i din daglige ledelse. Vi bruger dine egne holdninger og viden - og forventer, at du byder ind med dine erfaringer.

Vi lærer forskelligt - mange af os lærer ved at være aktive, løse opgaver og i øvrigt ved at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene.

Uddannelsen bliver gennemført med afveksling og bruger mange forskellige metoder. Aktivitet vil blive prioriteret fremfor stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen og i sving. Vi lover faktisk, at det bliver både sjovt, spændende og samtidig lærerigt.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater og relationer.

Resultater betyder bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle medarbejdere.

Relationer er det, der sker mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og ledelsen samt ikke mindst i forhold til kunder eller potentielle kunder.

Gode relationer giver mulighed for at motivere medarbejderne og sikre deres trivsel – og samtidigt undgås dyre konflikter.

Hvorfor uddannelse som ejerleder?

Udvikling i en virksomhed kræver en ambitiøs og vedholdende ledelse! Derfor tilbyder vi en ejerlederuddannelse særligt skræddersyet danske SMV'ere.

Vores uddannelse har fokus på sammenhængen mellem undervisningen og det der foregår i din virksomhed.

Udgangspunktet er din hverdag i praksis, hvor korte oplæg kan henføres til konkrete situationer i din daglige ledelse. Vi bruger dine egne holdninger og viden - og forventer, at du byder ind med dine erfaringer.

Hvordan foregår det?

Vi lærer forskelligt - mange af os lærer ved at være aktive, løse opgaver og i øvrigt ved at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene.

Uddannelsen bliver gennemført med afveksling og bruger mange forskellige metoder. Aktivitet vil blive prioriteret fremfor stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen og i sving. Vi lover faktisk, at det bliver både sjovt, spændende og samtidig lærerigt.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater og relationer.

Resultater og relationer

Resultater betyder bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle medarbejdere.

Relationer er det, der sker mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og ledelsen samt ikke mindst i forhold til kunder eller potentielle kunder.

Gode relationer giver mulighed for at motivere medarbejderne og sikre deres trivsel – og samtidigt undgås dyre konflikter.

Download praktisk information her

Alle informationer om Ejerlederuddannelsen - også de mere praktiske og alt det med småt - er samlet i een PDF, som kan du downloade her.

Uddannelsen gennemføres af dygtige undervisere - Ole Nielsen og Michael Jensen. Begge har mange års erfaringer med praktiske lederuddannelser til små og mellemstore virksomheder. 

Ole Nielsen har sammen med Michael Jensen stået for Ejerlederuddannelsen - og kender hverdagens udfordringer og vigtigheden af at fokusere på praktiske løsninger.

Ole og Michael fortæller gerne om uddannelsen på f.eks. en generalforsamling, et bestyrelsesmøde e.lign. Kontakt Ole Nielsen på ole@ledelse-medvilje.dk eller telefon 40 88 37 84 - eller Michael Jensen på mj@inzpirator.dk eller telefon 51 24 07 86.

For information om uddannelsen generelt, kontakt medlemsservice@smvdanmark.dk eller tag fat i en af underviserne.

Undervisere med indsigt og erfaring

Uddannelsen gennemføres af dygtige undervisere - Ole Nielsen og Michael Jensen. Begge har mange års erfaringer med praktiske lederuddannelser til små og mellemstore virksomheder. 

Om Ole og Michael

Ole Nielsen har sammen med Michael Jensen stået for Ejerlederuddannelsen - og kender hverdagens udfordringer og vigtigheden af at fokusere på praktiske løsninger.

Få besøg af Ole og Michael

Ole og Michael fortæller gerne om uddannelsen på f.eks. en generalforsamling, et bestyrelsesmøde e.lign. Kontakt Ole Nielsen på ole@ledelse-medvilje.dk eller telefon 40 88 37 84 - eller Michael Jensen på mj@inzpirator.dk eller telefon 51 24 07 86.

Hør mere om uddannelsen

For information om uddannelsen generelt, kontakt medlemsservice@smvdanmark.dk eller tag fat i en af underviserne.

Bliv kontaktet og hør mere om uddannelsen