Pension for selvstændige og ejerledere

Mange selvstændige har hverken traditionel pensionsopsparing - eller forsikring af ejeren. Begge ting kan blive en udfordring, hvis virksomhed mister værdi eller går konkurs. Eller hvis du som ejer mister hele eller dele af din erhvervsevne.

Næsten hver 2. ejerleder har ingen pensionsordning

Ifølge Pension for Selvstændige har et sted mellem 40 og 45 procent af alle SMV’er ikke en traditionel pensionsopsparing.

Ofte vælger selvstændige at investere i deres egen virksomhed frem for at spare op til pension. Alt for mange selvstændige er dog gennem årene blevet skuffet, når de har forsøgt at afstå deres virksomhed i en planlagt finansiering af alderdommen. Ejeren risikerer at få et mindre udbytte ved et salg, langt fra det forventede, og efterlades i en meget trang økonomisk situation.

En fordel ved en traditionel pensionsopsparing, frem for opsparing i virksomheden, er, at går din virksomhed konkurs, så må kreditorer ikke tage pengene fra din pensionsordning. En anden fordel er adgang til forsikringer, der kan være dyre selv at oprette - eksempelvis forsikring for tab af erhvervsevne.

Lars Kvistskov Larsen

Direktør, Pension for Selvstændige

Investér 3 minutter i dit pensionsliv!

Selvom man ikke har mange penge, er det vigtigt, at man har gjort sig nogle overvejelser omkring sin alderdom. Og det behøver ikke at være et stort beløb, man sætter til side hver måned. Som selvstændig kan man få en basispakke, der koster helt ned til 2.000 kr. om måneden inklusive alt.

Lars Kvistskov Larsen

Direktør, Pension for Selvstændige

Værd at vide

Pension for Selvstændige er det foretrukne pensionsvalg for selvstændigt erhvervsdrivende, virksomhedsindehavere og deres ægtefælle/samlever, ligesom det også er muligt at tilbyde virksomhedens ledende medarbejdere de særlige vilkår.

Pension for Selvstændige tilbyder optimale pensionsordninger og sundhedsforsikringer til selvstændige, som de ikke kan få andre steder.

Vi skal ikke generere overskud til udlodning mellem ejerne. Derfor er omkostningerne for vore medlemmer blandt Danmarks laveste, og der er således flere penge til forrentning af medlemmernes opsparing.

Pension for Selvstændige blev stiftet i 1990 af SMVdanmark, TEKNIQ (Dansk VVS) og Dansk Byggeri. I dag er der tegnet over 25.000 pensions- og sundhedsordninger.

Pension for Selvstændige - det foretrukne valg

Pension for Selvstændige er det foretrukne pensionsvalg for selvstændigt erhvervsdrivende, virksomhedsindehavere og deres ægtefælle/samlever, ligesom det også er muligt at tilbyde virksomhedens ledende medarbejdere de særlige vilkår.

Pension og forsikring samlet ét sted

Pension for Selvstændige tilbyder optimale pensionsordninger og sundhedsforsikringer til selvstændige, som de ikke kan få andre steder.

Non-profit = Danmarks laveste ÅOP

Vi skal ikke generere overskud til udlodning mellem ejerne. Derfor er omkostningerne for vore medlemmer blandt Danmarks laveste, og der er således flere penge til forrentning af medlemmernes opsparing.

Stiftet af SMVdanmark - Over 25.000 medlemmer

Pension for Selvstændige blev stiftet i 1990 af SMVdanmark, TEKNIQ (Dansk VVS) og Dansk Byggeri. I dag er der tegnet over 25.000 pensions- og sundhedsordninger.

Fordele ved pensionsordninger

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Opsparingen er kreditorbeskyttet, så skulle man som selvstændig gå konkurs med sin virksomhed, vil man fortsat have sin pensionsopsparing.

Spredning af risiko

De opsparede midler vil blive investeret i en række aktiver – således spredes risikoen.

Fordelagtige skattefradrag for de fleste

Man får skattefradrag i en indtægt, der for erhvervsaktive normalt er højere end den pension, man siden hen skal beskattes af.

Lempelig beskatning

Afkastet beskattes også lempeligere (15,3 %) end afkast af eksempelvis værdipapirer og selskabsmidler.

Fleksibel udbetaling af pensionopsparing

Pensionsopsparingen kan udbetales over en given årrække eller så længe man lever; så man er sikker på at have pensionsmidler livet ud.

Mulighed for opsparingsgaranti

Der er mulighed for at tilknytte en opsparingsgaranti, så der fra pensionsselskabets side fortsat indbetales på pensionsordningen, hvis man mister erhvervsevnen.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Seniorrådgivning

Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af skadesbehandlere, der aktivt hjælper dig.

Fleksible og individuelle muligheder

Det har tidligere været muligt at indbetale til kapitalpension, men mulighederne for skattefradrag for indbetaling hertil stoppede med udgangen af 2012. Desuden er der særlig ophørspension, som er relevant i forbindelse med salg af virksomheden.

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig pension)
 • Aldersopsparing
 • Kapitalpension (stoppet for indbetaling i 2013)

Læs mere her

Virksomhedsejere kan få en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension, når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages. I stedet for at betale skat af avancer, genvundne afskrivninger eller fortjeneste ved salg af hovedaktionæraktier m.v., kan skatten betales helt eller delvist, i takt med at pensionen udbetales. Det vil ofte være til en lavere skattesats.

Læs mere her

 

Du vælger selv, om pensionsselskabet skal investere din opsparing for dig, eller du ønsker at gøre det selv.

 • Balance – pensionsselskabet investerer din opsparing for dig. Automatisk mindre risiko i takt med din alder.
 • Link – du investerer selv din opsparing – valgfrit mellem 50 investeringsforeninger.
 • Select – fuld frihed til selv at investere. Du følger selv dine investeringer tæt og skaber selv dit afkast blandt 17.000 aktier.
 • Traditionel – fast afkast på din opsparing. Du lader pensionsselskabet investere og har dermed ikke selv involvering i eller indflydelse på, hvad der investeres i.

Læs mere her

Pensionsformer

Det har tidligere været muligt at indbetale til kapitalpension, men mulighederne for skattefradrag for indbetaling hertil stoppede med udgangen af 2012. Desuden er der særlig ophørspension, som er relevant i forbindelse med salg af virksomheden.

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig pension)
 • Aldersopsparing
 • Kapitalpension (stoppet for indbetaling i 2013)

Læs mere her

Særlig ophørspension

Virksomhedsejere kan få en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension, når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages. I stedet for at betale skat af avancer, genvundne afskrivninger eller fortjeneste ved salg af hovedaktionæraktier m.v., kan skatten betales helt eller delvist, i takt med at pensionen udbetales. Det vil ofte være til en lavere skattesats.

Læs mere her

 

Investeringsformer

Du vælger selv, om pensionsselskabet skal investere din opsparing for dig, eller du ønsker at gøre det selv.

 • Balance – pensionsselskabet investerer din opsparing for dig. Automatisk mindre risiko i takt med din alder.
 • Link – du investerer selv din opsparing – valgfrit mellem 50 investeringsforeninger.
 • Select – fuld frihed til selv at investere. Du følger selv dine investeringer tæt og skaber selv dit afkast blandt 17.000 aktier.
 • Traditionel – fast afkast på din opsparing. Du lader pensionsselskabet investere og har dermed ikke selv involvering i eller indflydelse på, hvad der investeres i.

Læs mere her