Menu

Vi tilbyder

03. oktober 2019  
Her er en oversigt over forholdsregler, du som virksomhed kan træffe for at undgå at komme i kløerne på en annoncehaj. Er skaden allerede sket, kan du se, hvordan du slipper fra annoncehajen.

Gode råd til at undgå annoncehajer

Generelt

 • Indfør arbejdsgange i firmaet, så regninger ikke betales bevidstløst – specielt i ferier.
 • Modtager du ordrebekræftelser på ydelser, som du ikke har bestilt, så gør skriftlig indsigelse, hvor du afviser kravet. Betal ikke!
 • Har du sagt ja, men føler dig fuppet, så søg juridisk hjælp i din organisation eller på SMVdanmarks hotline.
 • Føler du dig særlig groft behandlet og forsøgt bedraget, så anmeld sagen til politiet.

Når sælgeren ringer

 • Bekræft ikke virksomhedsoplysninger via mail, fax el. lign., hvis ikke du har bestemt dig for at blive optaget.
 • Bed altid om annoncesælgerens navn, firmanavn og tlf.nr, så du kan tage kontakt, hvis du får tilsendt uønskede breve eller fakturaer. 
 • Tjek den pågældende virksomheds hjemmeside – ikke kun forsiden. Prøv at søge efter andre virksomheder eller institutioner på siden. Virker siden reel og brugbar? 
 • Forlang at få tilsendt et eksemplar af mediet, hvis det er en trykt publikation, du ikke kender. Få skriftligt materiale om oplag, målgruppe og trafik.  
 • Sig - hvis du ikke har handlet med annoncesælgeren før - at du ikke kan aftale noget i telefonen, men evt. gerne vil modtage skriftligt materiale. Iflg. Forbrugerombudsmanden skal sælgeren have din skriftlige accept på aftalen, før han kan gå videre (en påstået gratis optagelse medfører ikke, at annoncesælgeren kan komme uden om dette krav). 

Undersøg, hvor der ringes fra

 • Hvad er hjemmesidens navn?
 • Er det en hjemmeside, du kender og bruger?
 • Er det en side, du tror dine kunder kender?
 • Hvor meget (dokumenteret) trafik er der på hjemmesiden?
 • Markedsføres telefonbogen/hjemmesiden over for brugerne?
 • Kan udgiveren dokumentere dit udbytte som annoncør?

Reklamebeskyttelse

Slip af med annoncehajerne!

En af metoderne for at slippe for annoncehajernes evige chikane kan være, at få reklamebeskyttet sit firma. Hvis I ønsker reklamebeskyttelse af jeres firma, man registrere dette på virk.dki. Både produktionsenheder og juridiske enheder kan reklamebeskyttes. Er en virksomhed reklamebeskyttet må sælgere ikke kontakte Jer. Bliver I kontaktet vil I kunne gå til Forbrugerombudsmanden med jeres sag – også selvom I er en virksomhed, da markedsføringsloven hører under Forbrugerombudsmanden.

Før I anmoder om reklamebeskyttelse, bør I gøre Jer nogle overvejelser om reklamebeskyttelse er det rigtige for Jeres virksomhed. Konsekvenserne for reklamebeskyttelse af virksomheden er, at ingen sælgere må kontakte Jer, hvilket vil sige, at I selv må opsøge gode og reelle tilbud der passer til Jeres virksomhed.

Experian (RKI)

Mange annoncehajer truer med bål og brand, hvis man ikke betaler deres faktura. En typisk trussel er, at man vil blive registreret i Experian (RKI). Det er ofte en tom trussel - for følgende betingelser skal være opfyldte, før man kan blive registreret i Experian:

 • Annoncehajen skal have sendt 3 rykkere.
 • Der skal i den sidste rykker være blevet advaret om inkasso og registrering i Experian.
 • Beløbet skal være over 200 kr.
 • Der må ikke være strid om beløbet - hverken eksistensen eller størrelsen af det.

Det er relativt let for annoncehajer at opfylde de 3 første punkter, men ved det sidste punkt støder de ofte ind i problemer.

For at opfylde det sidste punkt må kunden ikke have gjort indsigelser mod hverken beløbets eksistens eller størrelse. Det kræves derfor normalt, at der enten foreligger en dom på, at beløbet skyldes eller en skylderklæring fra skyldner om, at beløbet skyldes. Hvis ingen af delene foreligger, og du har gjort indsigelse mod annoncehajens faktura, skal du ikke være bange for annoncehajens trussel om registrering i Experian. Experian har pligt til at underrette dig, hvis du er blevet registreret i deres register. Man kan derfor ikke uden at vide det blive registreret. Er du i tvivl om, hvorvidt du er registreret, så ring eller skriv til Experian eller tjek det selv her på Experians hjemmeside.